HBO-opleiding keuren in clusters

Nieuws | de redactie
3 februari 2012 | Net als de universiteiten wil OCW ook hogescholen in clusters accrediteren. De ministerraad stemde hier vandaag mee in. “De maatregelen zijn nodig om de gaten in het stelsel te dichten en het risico van misstanden, zoals in het verleden bij Inholland, tot een minimum te beperken.”

Door dezelfde opleidingen aan verschillende instellingentegelijkertijd te toetsen, komen de verschillen tussen deopleidingen aan de oppervlakte, zo betoogt OCW. “Dit is niet alleenverhelderend voor de opleidingen maar ook voor aanstaande studentenen het bedrijfsleven.”

NVAO meer verantwoordelijkheid

Naast de clustergewijze accreditatie neemt OCW ook maatregelenin het selecteren van de visitatiepanels. In plaats van deopleiding zelf, kiest nu de NVAO de deskundigen die de opleidingkeuren. Bovendien mogen deze deskundigen zelf kiezen welkewerkstukken zij beoordelen. Instellingen zijn daarnaast verplichtscripties minstens zeven jaar ter inzage te bewaren.

Ook de taak van de Onderwijsinspectie veranderd. Deze kanbinnenkort ook in actie komen als er risico’s gesignaleerd worden.Volgens OCW is dit “om te voorkomen dat het echt mis gaat.” Hetonderzoek kan worden ingesteld op basis van onder meeronderwijsrendement, tevredenheid en wisselingen instudentenaantallen.

Het volledige wetsvoorstel wordt, nu het door de ministerraad isgoedgekeurd, worden voorgedragen aan de Tweede Kamer. Als datgebeurt zal ook de volledige tekst van het voorstel openbaarworden. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK