Hoge kwaliteit dankzij slimme ICT

Nieuws | de redactie
22 februari 2012 | Met goede ICT-inzet kunnen leerlingen bèta-onderwijs en onderzoek doen met “resultaten vergelijkbaar met wat in vaktijdschriften wordt gepubliceerd.” UvA-promovendus André Heck laat scholen en lerarenopleidingen zien hoe.

In zijn proefschrift ‘Perspectives on an Integrated ComputerLearning Environment’ analyseert Heck wat informatie- encommunicatietechnologie (ICT) kan betekenen voor wiskunde ennatuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs. Daarbij heeft hijleerlingen in die sector zelf aan het werk gezet. Hij zetteschoolprojecten op waarbij leerlingen ICT konden inzetten om zelfonderzoek te doen op een manier die overeenkomt metwetenschappelijk onderzoek.

Spieractiviteit meten

Hiermee kon hij met zijn onderzoek meer inzicht geven in demanier waarop ICT leerlingen kan ondersteunen bij het uitvoeren vaneigen onderzoek. De leerlingen maakten gebruik van COACH, een aande UvA ontwikkelde software- en hardware-omgeving die in hetbèta-onderwijs wordt gebruikt.

Dit maakte het mogelijk hen binnen hun bèta-onderwijs ookconcrete onderzoekgerichte activiteiten te leren ontwikkelen. De leerlingen deden onder meer onderzoek naar menselijkevoortbeweging en andere onderwerpen uit de bewegingswetenschappen.Ze konden hiertoe onder meer spieractiviteit meten en digitalebeelden en videoclips analyseren.

Heck is over de uitkomsten hiervan duidelijk zeer positiefgestemd. Het blijkt dat leerlingen resultaten konden behalen dievergelijkbaar zijn met wat in wetenschappelijke vaktijdschriftenwordt gepubliceerd. Ook meer breder dan al blijkt uit ditUvA-onderzoek is door innovatieve ICT-inzet veel mogelijk omstudiesucces te verbeteren. Zo hebben 15 universiteiten en 37hogescholen met VO en PO samen via het Actieplan e-Learning vanSURF daarin geïnvesteerd. De resultaten van die inspanningen zijnnu verzameld in een database.

Intensief en sectoroverstijgend

De projecten in Actieplan e-Learning kenmerkten zich door deintensieve samenwerking tussen de verschillende instellingen. Omdatnaast hbo en wo ook scholen in het primair en voortgezetonderwijs aan de projecten meededen, leide dezesector-overschrijdende benadering tot een meer intensievesamenwerking tussen instellingen over de sectoren heen.

Daarmee bereikte het programma nationale impact,stimuleerde het ketendenken en leverde een grote hoeveelheid breedtoegankelijk materiaal op rond de thema’s:studieloopbaanbegeleiding, verbeteren kwaliteit instroom,aansluiting op de beroepspraktijk en docentprofessionalisering. Eenuitgebreide weergave van de hierin bereikte resultaten leest u opScienceGuide in ‘e-Learning in strijd tegen studie-uitval‘.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK