Huisdieren en God in Leiden

Nieuws | de redactie
13 februari 2012 | Presidium Libertatis? Mag een promovendus in zijn dissertatie God eer bewijzen? In Leiden vindt men het al gauw "de spuigaten uitlopen." En poes Minoes bedanken? Dat mag ook al niet.

Jurist Fred Schonewille hoopt op 14 februari aan de Leidseuniversiteit het proefschrift te verdedigen over’Partijautonomie in het relatievermogensrecht.’ Alleen mag deopdracht die hem daarin voor ogen stond wel in de handelseditie,maar niet in de academische versie opgenomen zijn. Waarom niet?Omdat het een Psalmvers is.

Dank aan huisdieren

De woordoverder van de universiteit meldt dat men de regelsheeft aangescherpt ten aanzien van de verwijzingen vanerkentelijkheid in academische publicaties. “De dankbetuigingen aanGod en huisdieren liepen de spuigaten uit,” zo heet het.

Dat schiet in het verkeerde keelgat van Tjerk Oosterkamp, dehoogleraar experimentele natuurkunde aan de Leidse universiteit diebinnenkort zijn intreerede aldaar zal houden. “Ik vind dezewoordkeuze onnodig krenkend en te bizar voor woorden. Mensen zonderreligie willen mensen met religie vertellen hoe ze in hun leven,hun werk en wetenschap moeten staan. Ik zie niet in op welke manierde verwijzing naar een bijbeltekst als opdracht boven eenproefschrift een spuigat uitloopt. Schonewille heeft toch nietgevraagd of hij een gospelkoor mocht laten zingen tijdens zijnpromotie ceremonie?”

Dit raakt voor de nieuwe hoogleraar veel meer dan een watongelukkige regeldrift. Hij wijst op een dieper liggendeoverweging: “Academische vorming beperkt zich niet tot hetoverbrengen van kennis en wanneer ik college geef mag ik mij dusook niet tot die kennis beperken. De rector hoeft zich dan ook niette verbazen wanneer ik tijdens mijn oratie, op 25 mei aanstaande,refereer naar wat mij drijft. Of moet ik voor die tijd toch maareven langs de rector, om toestemming te vragen om in mijn dankwoordook God eer te mogen bewijzen?”

Seculier fundamentalisme

Ook promovendus Schonewille geeft in Mare aan de zaak nogalpijnlijk te vinden voor de universiteit van Willem de Zwijger. Hijnoemt het “beschamend voor een universiteit die is geworteld in degodsdienstvrijheid. Het ligt blijkbaar heel principieel, terwijlhet promotiereglement er niets over zegt. Ik zie het echt als eenuiting van seculier fundamentalisme.”

Professor Oosterkamp wijst er in dat verband nog maar evenop, dat “zonder klassieke en joods-christelijke wortels ergeen natuurwetenschappen [waren] geweest zoals wij die nu kennen.Het studieonderwerp, de mensenrechten, van de nieuwe decaan van derechtenfaculteit, Rick Lawson, zou er anders uitgezien hebben alsdeze wortels er niet waren geweest.” De door de promovendusuit Psalm 110 geciteerde regel dat ‘het ontzag voor deHeer het beginsel van de wijsheid is’, noemt hij daarom “een mooieingetogen spreuk, die precies de lading dekt.”

De oprichter van het Presidium Libertatis, het bolwerk dervrijheid, zou over deze Leidse spuigaten waarschijnlijkhoofdschuddend hebben gezegd: “Mon Dieu…ayez pitié de moi et dece pauvre peuple.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK