Ingenieurs scherp tegen Zijlstra

Nieuws | de redactie
13 februari 2012 | "Een korte en gemakkelijke studie wordt door de aangekondigde maatregelen een stuk goedkoper om te volgen dan een wat langere en zwaardere studie." KIVI NIRIA vindt de ingrepen van het kabinet precies de verkeerde.

In een reactie op de doorwerking van de langstudeerboete en deafschaffing van de masterbeurs zegt Bouke Bosgraaf, hoofdbeleid van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA, dathiermee het tekort aan hoger opgeleide technici alleen maar groterdreigt te worden. Hij waarschuwt dat minister Verhagen mt zulkemaatregelen er op moet rekenen, dat zijn “onlangs ingevoerdetopsectorenbeleid [dreigt] te mislukken wegens een tekort aan goedopgeleide professionals.”

Positieve prikkels?

In een brief schrijft Bosgraaf hierover: “‘Ik kies wel voor eenmakkelijke studie…’ Dit geluid zullen scholieren de komende jarenvaker laten horen. Staatssecretaris Halbe Zijlstra (OCW) wil graagdat scholieren bewuster met hun studiekeuze omgaan. Delangstudeerboete en het afschaffen van de studiebeurs in demasterfase zijn hiervoor volgens hem positieve prikkels.

Zijn argumentatie: wanneer je zelf financieel moet bijdragen,kies je eerder voor een studie waar veel vraag naar is vanuit demarkt. Een mooi streven, maar of een studie al dan nietarbeidsmarktperspectief biedt, zal bij de afweging niet altijd opnummer één staan. Een korte en gemakkelijke studie wordt door deaangekondigde maatregelen immers een stuk goedkoper om te volgendan een wat langere en zwaardere studie.

Het FD haalde vorige week vrijdag een onderzoek aan waarin stonddat het tekort aan hoger opgeleide technici oploopt. Dit is in debranche al veel langer bekend. Er is de laatste jaren veel energiegestopt in het motiveren van jongeren om te kiezen voor eentechnische studie. De resultaten zijn positief, maar nog lang niettoereikend. Technische opleidingen zijn vaak wat intensiever enduren aan de technische universiteiten ook nog een jaar langer danandere opleidingen.

Door de aangekondigde maatregelen van Zijlstra dreigen dezestudies nu minder aantrekkelijk te worden. Als Zijlstra jongerenwil uitdagen om een studie te kiezen met perspectief dan zal hijdit moeten doen op basis van kwaliteit en door studies die er toedoen goedkoper te maken en niet juist duurder. Meermacrodoelmatigheid dus in het financieringsmodel. Als de overheidhier niet snel mee aan de slag gaat, dreigt het onlangs ingevoerdetopsectorenbeleid te mislukken wegens een tekort aan goed opgeleideprofessionals.”

[De brief werd in de ingezonden stuken rubriek van het FDopgenomen]


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK