Kamer wil opheldering Zijlstra

Nieuws | de redactie
1 februari 2012 | Hoe zit het nu met de langstudeerboete? Na de Senaat is ook de Tweede Kamer gealarmeerd. Een debat ter opheldering is aangevraagd.

“Voorzitter, 

Het Hoger Onderwijs online medium ScienceGuide opent vandaag methet bericht: ‘Kantelt de langstudeerboete nog?’ Opallerlei punten in de wet blijken oneffenheden. Er is algeruime tijd gedoe rond de langstudeerboete die voor veel studentendesastreus uitpakt en dan vooral voor de deeltijdstudenten en depremasterstudenten.

Daarom voorzitter wil ik een 30-leden debat met deStaatssecretaris om van hem te horen hoe hij de eerdere belofte,dat er geen dispropotionele gevolgen voor studenten zoudenzijn, denkt na te komen.”

Wat doen de mannenbroeders? 

Met dit verzoek zorgde HO-woordvoerder Tanja Jadnanansing (PvdA)dat de Tweede Kamer de staatsecretaris om nadere informatie kanvragen over de voorbereidingen van de invoering van delangstudeerboete. De toezeggingen aan de Senaat spelen daarin eencruciale rol, maar nu ook de situatie van de pre-master student uithet HBO en in het bijzonder de aspirant-leraar die zich in deeltijdopwaardeert naar een hogere docentengraad.

De sleutel is hier opnieuw in de handen van de SGP. Deze heeftal eerder gezorgd, dat de rechtszekerheid en voorbereiding van destudent op tijdig afstuderen voor het binnen halen van degeraamde opbrengst ging. Zijlstra moest toen accepteren dat deinvoering van zijn wetwijziging een jaar opgeschort werd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK