Kennisdeling opdracht voor elke hogeschool

Nieuws | de redactie
1 februari 2012 | “Het wezen van HBO onderzoek is dat je het deelt met het onderzoeksveld. De Kennisbank hoort daarbij.” Matthijs van de Schaft, directeur van het kenniscentrum Communicatie van de HU, ziet een belangrijke taak voor de HBO Kennisbank. Het uploaden van onderzoek moet een automatisme zijn.

Matthijs van de Schaft van de Hogeschool Utrecht ziet veel onderzoek van studenten en lectoren voorbij komen. Toch komt lang niet alles daarvan in de Kennisbank terecht. “Ik denk dat slechts tien tot twintig procent van de publicaties in de Kennisbank terecht komt. Het zou eigenlijk een automatisme moeten zijn.”

Andere belangen bij opdrachtgevers

“Als hogeschool heb je de opdracht om onderzoeksgegevens ook uit te dragen. Dat zeggen we ook altijd tegen opdrachtgevers, dat het onderzoek een algemeen belang dient.” Toch is er wel eens bezwaar van bedrijven om het onderzoek vrij te geven en daardoor komt niet alles openlijk op de Kennisbank te staan. “Mediabedrijven willen natuurlijk niet zomaar bloot geven hoe de organisatie er voorstaat, of welke strategieën ze gebruiken.”

Voor lectorenonderzoek gelden andere mechanismen. “Iedereen wil zo goed mogelijk schitteren op zoveel mogelijk podia. Het liefst op het mooiste, meest opvallende medium.” Van de Schaft stelt dat hij ziet dat lectoren daarbij niet altijd de prioriteit geven aan de Kennisbank.

Volgens Van de Schaft moet het in het HBO gebruikelijk worden dat je je onderzoek altijd ook beschikbaar maakt op de Kennisbank.”De mogelijkheden van de Kennisbank zijn bekend en niemand is principieel tegen de Kennisbank. We willen alle resultaten ontsluiten, omdat de HBO Kennisbank een zo compleet mogelijk beeldmoet geven het onderzoek dat gedaan wordt in het HBO.”

Hoewel bij onderzoek van de lectoraten vaak nog andere belangen spelen, is volgens Van de Schaft juist als het gaat om werkstukken van  studenten de meerwaarde van de Kennisbank evident. Eenbeeld dat ook ondersteunt wordt door de Hogeschool Utrecht zelf.

Waardering voor onderzoek zichtbaar op Kennisbank

De faculteitafdeling Communicatie en Journalistiek op de HU is een grote leverancier van studentenonderzoek zo blijkt. Volgens repository manager Appie Bieze is het streven om al het studentenonderzoek dat met een zeven of hoger is gewaardeerd in deKennisbank te zetten. “Het begint nu langzaam voet aan de grond te krijgen.”

Matthijs van de Schaft kan zich sterk vinden in het enkel beschikbaar maken van goed gewaardeerd onderzoek. Die waardering mag ook duidelijker zichtbaar zijn op de Kennisbank. “Daar ben ik wel voor, dat de waardering van het onderzoek ook zichtbaar is.” Op die manier kan de Kennisbank ook een goed startpunt worden voor nieuw studentenonderzoek.

“Studenten en onderzoekers kunnen de Kennisbank gebruiken om eenstart te maken en te zien wat er  allemaal in hun veld is uitgezocht. Ik zie de HBO Kennisbank als een ontsluitend mechanisme om te laten zien wat er al is. Dat is volgens mij de belangrijkste meerwaarde van de Kennisbank.”

Ook meerwaarde voor bedrijfsleven

“Het wezen van HBO onderzoek is dat je het deelt met het onderzoeksveld. De Kennisbank hoort daarbij. Bovendien kunnen bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) daar ook weer kennisvan halen. Benut die gegevens ook!”

Van de Schaft laat weten dat op de HU studenten aan het beginvan hun studie geattendeerd worden op de HBO Kennisbank. “Het zoumooi zijn als ook bedrijven in die Kennisbank gaan kijken om tezien wat daar gebeurt, maar ik heb geen idee in hoeverre dat algebeurt.”

Hoewel de meerwaarde van het studentenonderzoek volgens Van deSchaft evident is, ziet hij ook nog wel mogelijkheden om ook hetonderzoek van lectoren en docenten completer te ontsluiten.”Mediatheken moeten er gewoon een automatisme van maken dat allepublicaties van de lectoraten op de Kennisbank gezet worden.”

De  <ahref=”http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/home/”target=”_blank”>HBO-Kennisbank  is een initiatief van SURF foundation en 21 participerende hogescholen. Deze vernieuwde portal is op 28 juni tijdens de Dag van de Excellentie  <ahref=”/201106/hbo-kennisbank-gelanceerd.aspx”target=”_blank”>gelanceerd en geeft bezoekers eenvoudiger toegang tot kennisproducten van hogescholen. De HBO Kennisbank ontsluit inmiddels ruim 19.000 lectorale publicaties en afstudeeropdrachten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK