Kruisbestuiving in ICT-gebruik onderzoek

Nieuws | de redactie
14 februari 2012 | Hoe ga je om met alle ICT-mogelijkheden in onderzoek en onderwijs? Van het eScience Center tot Verrijkte Publicaties, verschillende mogelijkheden om onderzoekers digitaal te ondersteunen kwamen aan bod op de SURF Onderzoeksdag. “We willen kruisbestuiving helpen veroorzaken.”

De Onderzoeksdag werd afgetrapt door Cameron Neylon, eerder al geïnterviewddoorScienceGuide,die een vurig pleidooi hield voor open accessonderzoek. “The product is research outcomes so reducing accessonly damages the product.” Uitgevers moeten de taak hebben de bestewetenschapsartikelen aan te wijzen, zolang de informatie maar vrijtoegankelijk is.

Voor Jos Engelen waren deze woorden aanleiding grote investeringen aan te kondigen op het gebied vanICT in de roadmaps voor de topsectoren. “Gegevens die met publiekemiddelen zijn verzameld, moeten binnen kortere of langere tijd ookvoor andere onderzoekers beschikbaar komen”, lichtte NWO-voorzitterEngelen toe aan de zaal.

Over disciplines van wetenschap

In de daarop volgende korte sessies bleek dat ICT-gebruik inonderzoek in alle disciplines en in onderzoek én onderwijs vangrote meerwaarde is. Opvallend daarbij is hoe ICT-toepassingen ookde vorm waarop onderzoek uitgevoerd beïnvloeden. “Er vindt eenwetenschappelijke verschuiving plaats meer moleculaire biologienaar systeem biologie, een meer holistische benadering dus”, legteScience-engineer Lars Ridder uit.

Ridder werkt aan een open acces programma waarin makkelijkzogeheten metabolomics te indexeren zijn. Zo kunnen verschillendewetenschappers in veel kortere tijd een bepaald verschijnselbestuderen. Eén van de verschuivingen die hierdoor plaatsvinden?”We gaan meer van het behandelen van ziektes naar het verbeterenvan de gezondheid.”

Samenwerken in onderwijs

Ook in het onderwijs bieden digitale leeromgevingenmogelijkheden tot samenwerking en kwaliteitsverbeteringen betoogtAnnette Langedijk, die bij de UvA werkt aan de implementatie vanICT in het onderwijs. Grootste obstakel is daarbij wat Langedijkbetreft toch wel het bewerkstelligen van een cultuuromslag. eCulturezoals eScience-integrator Barend Mons het eerder al aanScienceGuide uitlegde. 

Op de UvA wordt er, zo stelt Langedijk ook gewerkt aan het opalle niveaus implementeren van de mogelijkheden. Zo is er eenspeciale adviesraad direct onder het CvB om het gebruik vanICT-toepassingen te bevorderen.

Dat die mogelijkheden er zijn laat Langedijk zien met hetprogramma UvACommunities, een digitale leeromgeving waarinstudenten en docenten kunnen samenwerken en leren.  eLearningis volgens Langedijk al op het juiste pad om volledig geaccepteerdte worden in het onderwijs en als het aan haar ligt zal binnenafzienbare tijd hetzelfde gelden voor eScience.

MyResearch Portal

Een mooi voorbeeld van digitaal is de mogelijkheid digitaalpublicaties en data op te slaan in de nieuwe myResearch Portal die SURF presenteerde op deOnderzoeksdag. Ricard Zijdeman, UU-socioloog, had de eer de nieuweportal voor onderzoekers te mogen uitproberen. “”Een AppStore voorwetenschappers”, aldus Zijdeman die het gebruiksgemak van de portalvergeleek met het bestellen van een kop koffie. Bovendien ben je naaanmelding bij de portal makkelijk te vinden met je eigen’barcode’, de Digital Author Identifier.

Voor Nederlandse onderzoekers is het nu gemakkelijker gemaaktpublicaties en data veilig op te slaan en deze vervolgens insamenhang te presenteren op internet in een verrijkte publicaties.De prijs voor de beste verrijkte publicatie van 2011 ging naar JanGuttelings onderzoek naar risicocommunicatie voor deburger.

De presentatie van myResearch Portal paste volgensSURF-directeur Wim Liebrand goed bij het centrale thema van deOnderzoeksdag: onderzoekers elkaar laten inspireren bij ICT-gebruikin hun onderzoek. “Kruisbestuiving helpen veroorzaken”, zo vatteLiebrand het samen.

Bekijk de presentaties van alle sprekers
Bekijk de posterpresentaties
Visuele impressies: bekijk de foto’s en eenvideo

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK