Lector voor meertalige school

Nieuws | de redactie
13 februari 2012 | NHL en Stenden hebben de handen ineengeslagen voor een lectoraat dat onderzoek doet naar de aansluiting van drietalig basisonderwijs (Nederlands, Fries, Engels) naar meertalig voortgezet onderwijs. Alex Riemersma sprak afgelopen donderdag de inaugurele rede uit.

Onder de titel “Gelijkwaardigheid en continuiteit van meertaligonderwijs in Europees perspectief” sprak Riemersma zijn rede uit.Riemersma gaat in zijn lectoraat aandacht besteden aan dedidactische organisatie van het talenonderwijs in Fries perspectiefzowel met de focus op leraren als leerlingen. Het onderzoek richtzich op de versterking van de relatie tussen praktijk en theorie enop de verbetering van de praktijk van meertalig onderwijs.

Naast Riemersma, werd de presentatie van de nieuwe lector Friesen Meertaligheid aangevuld met de aanwezigheid van prof. dr. JarmoLainio, van de Universiteit van Stockholm en lid van het Committeeof Experts of the European Charter for Regional or MinorityLanguages. Lainio hield een presentatie over de mogelijke rol vanhet Charter voor de bevordering van taalonderwijsin minderheidstalen.

Riemersma is al sinds 2007 projectleider van het MercatorEuropees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren aan deFryske Akademy. De drie leden van de kenniskring gaan net alsRiemersma binnenkort hun eigen onderzoeksagenda presenteren voorhet onderzoek naar meertaligheid.

Riemersma ging in zijn rede in op de vanzelfsprekendheid van demeertaligheid van mensen in het dagelijks leven en de rol die hetmeertalig onderwijs vervult in de kwaliteit en de continuïteit vande taalbeheersing en het taalgebruik. De docent Fries en Nederlandspromoveerde in 1994  op onderzoek naar de beheersing van hetNederlands en het Fries aan het einde van de basisschool. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK