Masterclass voor gedupeerde alumni

Nieuws | de redactie
21 februari 2012 | 23% van de onderzoeksverslagen die sinds september 2009 zijn uitgevoerd bij de opleiding journalistiek van Windesheim is onder de maat, zo blijkt uit onderzoek. Het gegeven diploma blijft geldig, maar de oud-studenten wordt de mogelijkheid geboden masterclasses te volgen.

Begin dit jaar werd bekend dat de opleiding journalistiek onderdruk stond, toen een visitatiepanel van NVAO een negatief oordeeluitsprak. Uit onderzoek van twee onafhankelijke commissies blijktnu dat er inderdaad sprake is van ondermaatse afstudeerstukken. 7%van de 192 stageverslagen blijkt onvoldoende en van de 325onderzoeksverslagen is 23% ondermaats.

Rob Wijnberg doet masterclass

“Uit de analyse blijkt dat het met de stage en journalistiekevaardigheden gelukkig meevalt. Dit onderdeel raakt het hart van deopleiding. Het probleem zit vooral in het onderdeel onderzoek”,nuanceert CvB-voorzitter Cornelissen de situatie.

De Windesheim-voorman laat weten dat, hoewel de diploma’s geldigblijven, hij kan begrijpen als oud-studenten hinder ondervinden vande huidige situatie. Een reeks masterclasses gericht optaalvaardigheid, onderzoeksjournalistiek en nieuwe media, moet ditopvangen.

“Die [masterclass-serie] is opgebouwd vanuit eventuelekwetsbaarheden in de eindfase van de opleiding maar vooral vantoepassing op de huidige werksituatie van alumni. Richting deoud-student maken we hiermee een gebaar dat van meerwaarde is in deberoepspraktijk van de journalist.”

De serie masterclassses om alumni tegemoet te komen gaat vanafmaart van start. Voor de masterclasses hebben onder andere ArjanDasselaar (journalist) en Rob Wijnberg (hoofredacteur nrc.next)toegezegd om deze te verzorgen.

Snel weer op HBO-niveau

Het ISO laat weten zich te kunnen vinden in de genomenmaatregelen. “We zijn geschrokken van dit aantal en verwachten datWindesheim nu alle zeilen bijzet om deze studenten waar nodig eenhersteltraject aan te bieden. Afgesproken is dat deze masterclassesvoor alle 360 alumni gratis toegankelijk zijn en de eventuelereiskosten zullen eveneens door Windesheim worden vergoed.”

Voor het ISO is het aanbieden van de masterclasses slechts eendeel van de oplossing. “Naast deze maatregelen voor deoud-studenten is het ook zaak dat de opleiding binnen afzienbaretijd op HBO-waardig niveau gebracht wordt. Zowel voor de huidigeals de toekomstige studenten.” Volgende week brengt de commissie-Van der Toorn een advies uit dat deopleiding er weer bovenop moet helpen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK