Meer ruimte voor actieve student

Nieuws | de redactie
21 februari 2012 | VVD en D66 hebben elkaar gevonden in de strijd voor de bestuurlijk actieve student. “De bal ligt nu bij de universiteiten en hogescholen. Wij bieden hen nu de ruimte om ambitieuze studenten tegemoet te komen," zegt Anne-Wil Lucas (VVD).

Studenten die in verband met een bestuursjaar een jaar geenonderwijs volgen, komen in aanmerking voor een beurs. Op dit momentmoeten ze daarvoor wel ingeschreven blijven staan bij deonderwijsinstelling en betalen ze dus collegegeld voor een jaarwaarin ze geen gebruik maken van de onderwijsfaciliteiten.

Een rare constructie, zo vinden Lucas en haar D66-collega Borisvan der Ham. Daarom willen zij studenten de ruimte geven in eenbestuursjaar toch in aanmerking te komen voor een beurs, zonder datdaarvoor collegegeld voor wordt betaald. “Voor wat je niet afneemthoef je niet te betalen. Als deze studenten tijdens hunbestuursjaar geen onderwijs volgen, is het raar dat ze welcollegegeld moeten betalen. Dit voorstel maakt daar een einde aan,”laat Lucas weten aan NU.nl.

Ontwikkel je naast je studie

Tegen ScienceGuide onderstreept zij, dat deinstellingen hier vooral zelf een duidelijk eigen beleid moetengaan voeren. Studenten die wezenlijk bijdragen aan kwaliteit enprofiel via medezeggenschap of andere veeleisende activiteitenmoeten zij met deze nieuwe mogelijkheid een extra impuls kunnengeven. “Dus dat geldt ook als zij een zonnewagen makenbijvoorbeeld.”

Vanuit de studentenorganisaties komen positieve reacties. “Hetbedrijfsleven vindt het belangrijk dat studenten – de werknemersvan de toekomst – zich ontwikkelen naast hun studie. Op deze manierwordt de drempel verlaagd om als student tijdsintensievenevenactiviteiten te ontplooien in beperkte studietijd,” zegt JanBoers van de LKvV. ISO-voorzitter Sebastiaan Hameleers zegt er nogwel iets bij. “Wij zijn blij dat zo een deel van het actievestudentenleven gewaarborgd kan blijven. Maar ik roep de partijen opom aanvullend te kijken naar extra leenfaciliteiten voor studentendie dat nodig hebben.”

Dualisme met oppositie

Het idee van collegegeldvrij besturen dateert al van 2009, toenstudentenorganisaties in reactie op de plannen voor de ‘harde knip’de mogelijkheid tot collegegeldvrij besturen op depolitieke agenda zetten. Begin vorig jaar werd het door Anne-WilLucas opnieuw ingezet in reactie op de discussies rond delangstudeerboete, maar bij gebrek aan voldoende politieke steunleverde dit toen nog weinig op.

In samenwerking met D66 hoopt zij alsnog een meerderheid teverwerven voor het voorstel dat de actieve student moetaanmoedigen. Al eerder liet de liberale HO-woordvoerder blijken bijdit soort punten een dualistische opstelling te kiezen, ooktegenover het kabinet. Daarin past het dat zij haar voorstel nu metsteun van collega’s uit de oppositie alsnog tracht te realiseren.”De bal ligt nu bij de universiteiten en hogescholen. Wij biedenhen met dit voorstel de ruimte om ambitieuze studenten tegemoet tekomen. Als universiteiten een bloeiend studentenleven belangrijkvinden, gaan ze hier volop gebruik maken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK