Plastic gemaakt van hout

Nieuws | de redactie
17 februari 2012 | Scheikundigen van de UU zijn er in geslaagd een katalysator te ontwikkelen die biomassa efficiënt om kan zetten in de belangrijkste bouwstenen voor plastics, medicijnen en verf. Professor Krijn de Jong: “Het levert precies dezelfde producten, maar dan gemaakt uit snoeiafval in plaats van aardolie.”

Op dit moment worden vrijwel alle chemische producten,uiteenlopend van antivries tot medicijnen, gemaakt uit aardolie,terwijl er al mogelijkheden waren om dit met dezelfde kwaliteitvanuit biomassa te doen. “Er waren tot nu toe echter te veelproductiestappen nodig, waardoor die techniek te inefficiënt enkostbaar was om op grote schaal gebruikt te worden”, laat De Jongweten.

De nieuwe katalysator, ontwikkelt door de UU in samenwerking metDow Benelux en de TU Delft, maakt het nu mogelijk in één stap debruikbare grondstoffen voor plastics te produceren. “De industriekan met deze techniek bioplastics, bioverf en zelfs biomedicijnenmaken. Ondanks het gebruik van biomassa als grondstof blijven deeigenschappen van deze producten hetzelfde.”

De Utrechtse onderzoekers, wiens onderzoek vandaag gepubliceerdwordt inScience,gaan in samenwerking met Dow Benelux de katalysatorverder ontwikkelen. Mogelijk verschijnen hierdoor al binnen enkelejaren producten die met deze techniek zijn gemaakt.

“Met het aankomende olietekort is het voor de industrie ergaantrekkelijk om over te kunnen stappen op een duurzame grondstof”,aldus De Jong. “Een groot voordeel hierbij is dat deze duurzamegrondstof niet met de voedselvoorziening concurreert, aangezienalleen houtachtige biomassa wordt gebruikt, zoals takken, stengelsvan planten en snoeiafval.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK