Schiphol in zee met Inholland

Nieuws | de redactie
28 februari 2012 | Schiphol en Inholland starten een lectoraat Airport & Aviation. Ad Rutten, Executive Vice President van de Schiphol Group noemt dit een mijlpaal voor luchtvaart en economie. "Voor deze bedrijfstak zijn we altijd op zoek naar goede mensen in leidinggevende functies."

Tot lector is benoemd Lex Oude Weernink die al geruime tijd voorSchiphol Group werkt en beschikt over een brede kennis van deluchtvaartsector. Zijn nieuwe lectoraat richt zich oppraktijkgericht onderzoek, kennisontwikkeling ten dienste van hetonderwijs, beroepspraktijk en samenleving. Daarnaast vertaalt hetlectoraat de onderzoeksresultaten terug naar het onderwijs op grondvan praktijksituaties.

HBO’ers zeer nodig

Schiphol Group gaat Inholland ook ondersteunen met gastcolleges,stageplaatsen en onderzoeks- en afstudeeropdrachten. Inhollandversterkt hiermee haar ambitie op het terrein van praktijkgerichtonderzoek in Haarlem en dit is bovendien nadrukkelijk gekoppeld aande behoefte in de regio.

Ad Rutten noemde de ondertekening een mijlpaal met veelmogelijkheden voor de toekomst, zeker omdat de luchtvaart “vangroot belang is voor de Nederlandse economie”. De luchthavenSchiphol en alle bedrijvigheid die daarmee samenhangt draagtjaarlijks miljarden euro’s bij aan het BBP. “Voor de luchtvaart alsbedrijfstak zijn we altijd op zoek naar goede mensen inleidinggevende functies. Daarom is het belangrijk dat hbo’ers hiergoed hun weg kunnen vinden.”

We doen weinig met elkaar

De concrete verbinding tussen Schiphol en Haarlem noemt Ruttenin dit verband van extra betekenis. “Schiphol ligt onder de rookvan Haarlem, maar eigenlijk doen we nog te weinig met elkaar. NaastAmsterdam en de Haarlemmermeer leggen we nu ook een duidelijke brugnaar Haarlem. Ik hoop dat we veel voor elkaar kunnen betekenen eneen succesvolle samenwerking tegemoet gaan.”

De HvA gaf al eerder aan, dat zij vanuit de Amsterdamse regio enkenniscentra zich nadrukkelijker op Schiphol wil richten. RectorJet Bussemaker zei hierover recent: “Een HBO-mastermoet de professionele kant van de HBO-opleiding verder verdiepen.Bijvoorbeeld op thema’s die in de grootstedelijke omgeving vanbelang zijn en waar de beroepspraktijk hier om vraagt.” 

Collegevoorzitter Doekle Terpstra van Inholland legt er denadruk op dat het praktijkgerichte onderzoek van lectoraten nietbedoeld is om de “competitie met het wetenschappelijkonderwijs aan te gaan”. Het praktijkgerichte onderzoek is juistbedoeld als versterking en aanvulling, aansluitend op een behoefteuit het werkveld. Dat is ook het belang van de start van een nieuwlectoraat als dit gericht op Airport & Aviation. “Het isbelangrijk dat goed opgeleide hbo’ers ook weten hoe het is om ineen onderzoekende omgeving te opereren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK