Stenden in de wachtkamer

Nieuws | de redactie
23 februari 2012 | Buitenlandse opleidingen van Nederlandse HO-instellingen krijgen voorlopig nog geen NVAO-accreditatie, aldus Halbe Zijlstra. “De kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland zelf dient naar mijn oordeel op dit moment prioriteit te hebben.” Vooral voor Stenden een streep door de rekening.

OCW-staatssecretaris Zijlstra laat in antwoord op Kamervragenvan Tanja Jadnanansing (PvdA) weten dat de accreditatie vanbuitenlandse opleidingen vooralsnog geen prioriteit heeft. Zijlstrais van mening dat onderwijsinstellingen allereerst gefocust moetenzijn op verder profilering en differentiatie in eigen land en hetverder uitwerken van de kwaliteitsafspraken gemaakt in deStrategische Agenda.

Tijd nog niet rijp

Niettemin benadrukt Zijlstra dat niet ter discussie staat “dathet verzorgen van onderwijs in het buitenland bijdraagt aan dedoelstellingen van het internationaliseringsbeleid: het aantrekkenvan talent en versterken van de concurrentiepositie van Nederlandin het buitenland. Echter, in het licht van het bovenstaande achtik de tijd nu nog niet rijp dat instellingen geaccrediteerdeopleidingen in het buitenland verzorgen en Nederlandse gradenkunnen verlenen in het buitenland.”

Die uitspraak is met name vervelend voor Stenden Hogeschool. Dehogeschool loopt voorop als het gaat om een internationaalopleidingsaanbod. Vooral de Grand Tour waarbij studenten vakkenvolgen in onder meer Zuid-Afrika, Thailand en Qatar is daar eenbelangrijk voorbeeld. Afgelopen september werd Stenden nognadrukkelijk geroemd om zijninternationaliseringsbeleid.

Zelfde aanbod als in Nederland

Een ‘Nederlands’ kwaliteitspredicaat zou voor Stenden Hogeschooldan ook een logische volgende stap zijn. “Wat we in het buitenlanddoen is inhoudelijk hetzelfde als wat we hier in Nederland aanonderwijs aanbieden”, liet voorzitter Leendert Klaassen eerder al weten aanScienceGuide. “Hetaccreditatiestelsel van de NVAO zou wat ons betreft ook voorvestigingen in het buitenland moeten gelden.”

U leest het antwoord van Zijlstra op de Kamervragen hier. 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK