Tik op Hollandse vingers

Nieuws | de redactie
20 februari 2012 | Nederland mag bekostiging voor studie in het buitenland wellicht niet meer inperken op basis van de lengte van het verblijf in ons land. Een tik op de vingers uit Europa en deze heeft gevolgen voor HO en SF beleid.

De Advocaat Generaal van het Hof van Justitie in Luxemburg istot een uitspraak gekomen in de zaak waarin de Europese CommissieNederland in gebreke heeft gesteld. Kern is: mag ons land van eenstudent eisen dat deze tenminste 3 van de 6 voorbije jaren inNederland woonachtig was voordat er een recht op financiering vaneen studie in een ander land zal bestaan? Nee, zeggen nu zowel de Commissie in Brusselals de Advocaat Generaal.

“The Advocate General disagrees with the Netherlands’ contentionthat workers working in the Netherlands but residing outside theNetherlands are not in a comparable situation to Netherlandsworkers and migrant workers residing in the Netherlands and thattherefore there is an objective difference between these twocategories which would justify the residence requirement.”

Niet steekhoudend onderbouwd

De argumentatie van Nederland overtuigt het Luxemburgse hofniet, omdat er een indirect nadelig onderscheid in wordt gemaakt:”The Advocate General considers that Netherlands workers are morelikely to be able to satisfy the three out of six years rule thanmigrant workers residing in the Netherlands, and thereforeconcludes that the residence requirement constitutes indirectdiscrimination.” Ook de redenering, dat dit om financiële redenengerechtvaardigt zou zijn, gaat daarom niet op: “Any limitationimposed for financial reasons must apply equally to nationalworkers and migrant workers. The Netherlands cannot thereforejustify the three out of six years rule on economic grounds.”

Zelfs de redenerng dat een dergelijke beperking nodig is om hetwenselijke beleidsdoel van meer internationale mobiliteit doorNederlandse studenten beter te kunnen realiseren, vindt het Hofniet steekhoudend onderbouwd. “[She] does [not] consider that theNetherlands has demonstrated that the residence requirement doesnot go beyond what is necessary to increase student mobility andidentify the target group.”

De opvatting van de Advocaat Generaal is een onafhankelijkevisie die het Hof nu is voorgelegd ter overweging. Een definitieveuitspraak zal nu volgen. Als het Hof deze visie van de AGvolgt, dan moet ons land deze onverwijld in zijn HO en SF beleidverwerken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK