TU Delft behoudt Van den Berg

Nieuws | de redactie
24 februari 2012 | De TU Delft heeft Dirk Jan van den Berg herbenoemd als collegevoorzitter. Hij wordt door de Raad van Toezicht geroemd om zijn inspanningen over de hele wereld wetenschappelijk toptalent aan te trekken.

Op de dag dat bekend werd dat de samenwerkingtussen Leiden, Erasmus en Delft verder gestalte gaat krijgen, maaktde RvT bekend ook de komende jaren verder te gaan met Van den Bergals voorzitter van de universiteit. Met name de primeur die Delfthad met het openen van een onderzoekdependance in Beijing wordt alseen belangrijke prestatie gezien van het werk van Van denBerg. Zijn achtergrond als voormalig ambassadeur van ons landin China heeft hierbij natuurlijk een wezenlijke rol gespeeld.

Partnership is key

De internationale profilering van de TU  Delft staat hoogop de agenda van de collegevoorzitter. Afgelopen zomer waarschuwdehij zijn collega’s in Europa nog indringend voor een gebrek aanwereldwijde oriëntatie. In een scherp opiniestuk onderstreepte Van den Berg op ScienceGuide juist  hetessentiële belang van internationale samenwerking, niet alleentussen instellingen, maar vooral ook gezamenlijk met anderekennispartners, zoals die in het bedrijfsleven. “Partnership istherefore key and, going forward, industry collaboration will drivethe university sector via innovation-rich, application-inspiredresearch.”

De TU Delft laat weten dat bij de herbenoeming van Van den Bergis overeengekomen dat het inkomen van de collegevoorzitter inovereenstemming zal zijn met de Wet Normering bezoldigingTopfuctionarissen (WNT), die naar verwachting per 1 januari 2013 inwerking treedt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK