Van hogeschool naar Oxbridge

Nieuws | de redactie
9 februari 2012 | HAN-studente Pramila Rijal krijgt de kans van haar leven. Zij wint een plek voor promotieonderzoek in Oxford. “Toen ik het bericht met de uitslag kreeg, voelde het alsof ik ging vliegen.”

Pramila Rijal van de internationale opleiding Life Sciencesheeft de NDM (Nuffield Department of Clinical Medicine) PrizeStudentship gekregen zodat zij promotieonderzoek op The WeatherallInstitution of Molecular Medicine (Universiteit Oxford) mag gaandoen.

Na haar afstuderen bij de HAN gaat Pramila voor haar PhDimmunologisch onderzoek verrichten. Het onderzoekwordt geleid doorprof. Alain Townsend.

De uit Nepal afkomstige Pramila Rijal studeert nu aan de HAN inde bacheloropleiding Life Sciences, een Engelstalige opleiding ophet gebied van biochemie. Voor haar afstudeerstage verwierf zij eenplek in het laboratorium van het Weatherall Institution ofMolecular Medicine (WIMM).

Influenza A

Sinds september doet zij daar onderzoek naar de isolatie enkarakterisering van menselijke monoklonale antilichamen tegen hetInfluenza A-virus, oftewel het griepvirus. Haar supervisor encollega’s in het lab waren zo onder de indruk van Pramila’sprestaties, dat zij haar stimuleerden mee te dingen naar de NDMPrize Studentship.

Pramila Rijal: “Mijn supervisor en mijnlaboratoriumcollega’s hebben me ontzettend geholpen bij hetvoorbereiden van mijn presentatie. Toen ik het bericht met deuitslag kreeg, voelde het alsof ik ging vliegen. Ik ben zo blij datik op dit laboratorium mag werken. Zo’n kans krijg je maarzelden!” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK