Vechten tegen vergrijzing

Nieuws | de redactie
20 februari 2012 | De agrarische sector heeft te maken met een sterke vergrijzing. Ondernemers zijn zich daarvan bewust en treffen maatregelen, zo blijkt uit Hanze-onderzoek. Opvallend is dat men weinig denkt aan hulpmiddelen ter verlichting van het werk of arbeidsorganisatorische maatregelen.

Het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen heefteen onderzoek uitgevoerd onder ruim driehonderd ondernemers uit hetbestand van opdrachtgever Stigas, de brancheorganisatie van deagrarische en groene sector. De organisatie wil het bewustzijn bijondernemers vergroten en maatregelen tegen de vergrijzingstimuleren.

Effecten van vergrijzing

Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de ondervraagdeondernemers zich bewust is van de vergrijzing en de wellichtnegatieve effecten op de inzetbaarheid van medewerkers. Naarmate deondernemer het werk zwaarder inschat, verwacht hij een lagereproductiviteit van oudere medewerkers en schat hij de kans opverzuim groter voor zowel jongere als oudere medewerkers.

De kans op verzuim bij zwaar werk schat de werkgever groter voorzowel jong als oud. Hoewel de werkelijke cijfers inderdaad eengrotere verzuimkans voor ouderen laten zien, is het verschil (1,46x zo groot als een jongere medewerker) niet zo groot als deondernemers denken (1,71 maal zo groot).

Meerderheid treft maatregelen

Een meerderheid van de ondernemers treft nu of in de toekomst openigerlei wijze maatregelen om mogelijk negatieve gevolgen vanvergrijzing te voorkomen. In de toekomst willen ze meer actie gaanondernemen, met name op het gebied van training en scholing om deinzetbaarheid van de medewerker te vergroten. Opvallend is dat menweinig denkt aan hulpmiddelen ter verlichting van het werk ofarbeidsorganisatorische maatregelen. Vermoedelijk ontbreekt het nogaan concrete ideeën en oplossingen.  

Vanuit dit onderzoek is het nu zaak voor ondernemers om stappente zetten die mogelijkheden creëren voor oudere werknemers omgezond en zinvol langer door te kunnen werken. Onder andere zaldaarbij van belang zijn om een goed beeld te krijgen van ‘goodpractices’ in de sector. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK