Veel bèta in NWO-impuls topsectoren

Nieuws | de redactie
16 februari 2012 | NWO gaat 225 miljoen euro uittrekken voor de bijdrage aan het topsectorenbeleid. Dat maakte voorzitter Jos Engelen vandaag bekend in een brief aan OCW en de Tweede Kamer. De bèta-topsectoren worden gespekt, maar er is ook ruimte voor sectordoorsnijdende thema’s

Het grootste deel van de investeringen van NWO zal gaan naarpubliek-private samenwerking (PPS). Een stevige inbreng vanondernemers wordt daarbij verwacht. “De specifiek op PPS gerichtecalls zullen alle co-financiering door het bedrijfsleven vereisen,hetzij op programmaniveau (bijdrage in cash aan de totale call),hetzij op projectniveau (in cash en/of in kind). De specifiekeeisen voor de cofinanciering variëren al naar gelang dedoelstelling en afspraken, maar kunnen oplopen tot 50% in cashbijdragen.”

Valorisatie essentieel

Met de publiek-private samenwerking wordt ook de nadruk gelegdop toepasbaar onderzoek. “Valorisatie is vanzelfsprekend eenessentieel element in de investeringen die NWO in het kader van detopsectoren zal doen. Meer in het algemeen vormt kennisbenuttingeen specifiek speerpunt in de NWO-strategie, waarmee het aandachtkrijgt in alle activiteiten en instrumenten van NWO.”

In de investeringsagenda van NWO die ruim 300 miljoen inboektvoor 2012-2013 wordt duidelijk dat de bèta-hoek een forse impulskrijgt. High Tech Systems en Materialen(67,7), Life Sciences (54),Energie (39,6) en Chemie (37) worden ruim bedeeld, in verhoudingtot Creatieve Industrie (12,9) en Tuinbouw (11).

Geld voor ICT en sociale innovatie

Voor de multidisciplinaire thema’s sociale innovatie en ICT -Jos Engelen maakte recent al bekend dat eScience een belangrijk thema zou zijn in deNWO-plannen – is in totaal ruim 18 miljoen euro vrijgemaakt.

NWO-voorman Engelen benadrukt in de aanbiedingsbrief nogmaalsdat het vrijmaken van middelen voor de topsectoren wel hetNWO-beleid in den brede onder druk zet. “Dit onderstreept onzeopvatting dat op termijn extra investeringen uiterst noodzakelijkzijn om ernstige schade aan het Nederlandse kennis- eninnovatiesysteem te voorkomen.”

De volledige aanbiedingsbrief van NWO leest u hier. De concrete plannen per topsector zijnhier te lezen.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK