VS en Nederland samen in Cyber Security

Nieuws | de redactie
29 februari 2012 | “Gezien het wereldwijde karakter van cybercrime is internationale samenwerking essentieel,” stelt Louis Vertegaal (NWO). Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en zijn Amerikaanse collega financieren nu samen met NWO enkele grote onderzoeksprojecten.

Volgens Veiligheids-minister Opstelten, die op 22 februari eenovereenkomst sloot met de Amerikaanse minister Janet Napolitano ishet “problemen aanpakken, onderzoeken en analyses maken op hetgebied van Cyber Security een topprioriteit.”

Kwaadaardige software bestrijden

“Wetenschappelijke kennis kan sterk bijdragen aan de oplossingvan actuele uitdagingen in Cyber Security. Het is dan ook goed omte zien dat beide landen concrete mogelijkheden zien voorsamenwerkingsprojecten,” laat Vertegaal, directeur Chemische enExacte Wetenschappen bij NWO weten.

Samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie en hetAmerikaanse Department of Homeland Security S & T Division(DHS) is in Washington overeengekomen samen te werken in onderzoek.De centrale gebieden waarop de twee het onderzoek gaanaanwakkeren, zijn Cyber Forensics, kwaadaardige software ineen mobiele omgeving (malware), grensoverschrijdendindentiteitsmanagement, vitale infrastructuren/SCADA, en CloudComputing.

De komende maanden zullen de Nederlandse en Amerikaanse overheidwerken aan een Wetenschaps- en Technologie-overeenkomst op ditwereldwijd in the picture staande terrein van beleid en kennisverwerving. NWO en DHS zullen het subsidieprocesontwikkelen, terwijl onderzoekers in beide landen gezamenlijkeonderzoeksvoorstellen uitwerken. Het is de bedoeling om nogdit jaar de eerste projecten te laten starten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK