VVD: NWO pakt fraude slap aan

Nieuws | de redactie
20 februari 2012 | De VVD wil "een duidelijker controlesysteem" tegen wetenschapsfraude. De verwijzing door NWO naar de primaire taak van de universiteiten zelf acht woordvoerder Anne-Wil Lucas ontoereikend.

De HO-specialist in de Tweede Kamer van de liberalen isverontrust over de reactie die NWO-voorzitter Jos Engelen gaf op deaanpak van affaires als die rond de hoogleraren Stapel enPoldermans. In een brief aan de NRC wijst zij er op, dat NWO beideonderzoekers geld heeft gegund voor het uitvoeren van hun werk. Henals uitzonderingen bestempelen en ontvangers van NWO-middelen alsexcellente onderzoekers die “honderd procent betrouwbaarzijn”, gaat volgens Lucas daarom niet op.

Een fascinerend vacuüm?

Zij acht het niet afdoende als financierende organisaties alsNWO verwijzen naar de universiteiten waar het de preventie enbestrijding van fraude in onderzoek betreft. “Dan ontstaat er eenvacuüm dat de natuurkundige Engelen wellicht fascineert, maar denederlandse wetenschap op geen enkele wijze verderhelpt.” 

Dit geldt vooral ook omdat NWO eerder samen met deuniversiteiten en de KNAW naar buiten bracht, dat zij samen welzorg zouden dragen voor “betere verantwoording van de besteding vanonderzoeksmiddelen.” Om die reden wil de VVD dat ook NWO “zijnverantwoordelijkheid neemt…bij het uitbannen van de twijfel overde wetenschappelijkheid van onderzoek.” In elk geval zouden deingezette middelen voor achteraf frauduleus geblekenonderzoeksresultaten bij de betrokken universiteiten teruggevorderdmoeten worden.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK