Anti-mopper manifestatie leraarschap

Nieuws | de redactie
7 maart 2012 | “We nemen zélf de regie in handen.” Lector Marco Snoek (HvA) en zijn ‘Leraren met lef’ netwerk hebben genoeg van “het omlaag praten en daarmee ondermijnen” van hun professie. Op 14 april komen ze massaal bijeen in Utrecht. “Je moet jezelf niet afhankelijk maken van wat anderen vinden.”

Voor Marco Snoek die bij de HvA het lectoraat ‘leren eninnoveren’ bekleedt, past de manifestatie naadloos bij zijnonderzoeksopdracht. “Professionalisering is voor mij een centraalthema. Professionaliteit betekent zélf de regie nemen in hetonderwijs. Jezelf niet afhankelijk maken van wat anderen vinden.Leraren zijn niet bijzonder goed georganiseerd. Wat je meestal zietzijn defensieve reacties van de vakbonden en organisaties alsBON.”

Volgens Snoek kan dat en moet dat echt anders. Delerarenopleidingen en de professie hebben de kans én de opdrachtdaar vooral zelf het initiatief toe te nemen.

Aanmelden en voordragen

Snoek is op allerlei manieren betrokken bij het initiatief ‘Lerarenmet lef‘. Hij zit in de adviesraad en is bovendien betrokkenbij de groep van zes van zijn vierdejaars studenten die demanifestatie van 14 april tot een succes moet maken.

“Er wordt een film gemaakt met allerlei fragmenten vanspeelfilms waarin inspirerende leraren voorkomen. Het materiaal datde studenten ontwikkelen, wordt zó gemaakt, dat de leraren het zelfook weer kunnen gebruiken.”

Het ‘Leraren met lef’-initiatief is een duidelijkenetwerk-organisatie, helemaal in lijn met de sociale media waaropde club ook duidelijk van zich laat horen. Aanmelden voor demanifestatie gaat via voordracht. Leraren met lef dragen kandidatenvoor, die op hun beurt ook weer nieuwe kandidaten voordragen.

Inmiddels zijn op deze manier nu al 800 leraren met lefvoorgedragen en deze zijn allemaal gebeld om ze uit te nodigen voorde manifestatie. Bijna 500 leraren en leraren in opleiding hebbenpositief gereageerd en zullen aanwezig zijn op de manifestatie.

Lef en Meesterschap

De HvA-lector staat in een goede traditie. De educatievefaculteit van zijn hogeschool was een van de initiatiefnemers entrekkers van het lerarendebat ‘Meesterschap’, dat vijf groteHBO-faculteiten met ScienceGuide in gang hebben gezet. Datleidde onder meer tot het Kamerbreed gesteunde beleidsconcept ‘elkemeester een master.’

Daarna ging het hard, stelden de educatieve faculteiten vasttijdens ‘Meesterschap 2′. De Onderwijsraad nam de langetermijn doelstelling over, verwijzend naar de graad enkwaliteitseis die in andere landen, zoals Finland, gesteld wordt.Ook de HBO-raad volgde: hij stelde een target vast over demastergraad en PhD-niveau’s van alle HBO-docenten en determijnstelling voor de realisatie daarvan.

De educatieve faculteiten zetten de doordenking van hun vakvoort met dat ‘Meesterschap 2’ seminar en debat door hetagenderen van de hoogwaardige kennisdeling tussen opleidingen via onder meerhun lectoraten. En met ‘Meesterschap 3’ werd recent hetfundamentele concept van de opleidingsschool als de nieuwe kwalitatieve enprofessionele norm voor de lerarenopleidingen.

“Vooral de integratie tussen de opleiding en de school waar destudent les geeft is essentieel voor het succes van deopleidingsschool. Het eigenaarschap van het onderwijs ligt bij dedocent, dat moet duidelijk zijn,” was een van de conclusies uit hetdebat.

Draag zelf collega voor

Volgens HvA-lector Marco Snoek is deze nieuwe manifestatie rondhet krachtig en positief profileren van het vak van docent nog maarhet begin. “Misschien moeten we dit jaarlijks gaan herhalen!Alhoewel, het past beter bij deze club om het vervolgtraject op 14april met de hele groep samen vast te leggen.”

Het programma van de bijeenkomst staat op dewebsite van ‘Leraren met lef’. Daar kunt u ook zelfinspirerende collega’s voordragen en aanmelden voor debijeenkomst.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK