Arbeidsmarkt raadsel voor scholier

Nieuws | de redactie
21 maart 2012 | VO-scholieren hebben bij hun studiekeuze nauwelijks een idee van hun kansen op de arbeidsmarkt. Ook weten zij amper hoeveel zij zouden kunnen gaan verdienen na hun studie.

Dit blijkt uit onderzoek van Jacopo Mazza, die op 23 maart zijndissertatie verdedigt aan de UvA, met steun van NWO. Deeconoom Mazza vroeg aan 1697 middelbare scholieren in 4-vmbo,5-havo en 6-vwo onder meer wat zij verwachten te gaan verdienen meteen bepaald diploma. De genoemde bedragen variëren enorm.

Rijk of arm, blank of zwart, geen verschil

“De meeste scholieren hebben geen idee wat een reëleinkomensverwachting is die bij een specifieke studierichting past”,concludeert hij nu. Ongeveer de helft van de scholieren schat hunstartinkomen tussen de 1000 en 2000 euro in. Een kwart zitdaarboven en een kwart daaronder.

Zo noemt ongeveer 5% van de scholieren (73 personen) 500 euroals verwacht maandsalaris na hun afstuderen, tegenover 81scholieren die op 3000 euro per maand als startsalarisinzetten. 

Ook zit er weinig of geen patroon of structuur in de aard en hetniveau van de antwoorden. Het is bijvoorbeeld niet zo dat kinderenvan goed verdienende ouders hun toekomstig inkomen hoger inschattendan kinderen van ouders met een modaal inkomen. Ook maakt het voorde hoogte van de inschatting geen verschil welke etnische afkomstde ouders van de jongeren hebben.

Meisjes rekenen zuiniger 

Wel blijkt de inkomensverwachting van meisjes enkele honderdeneuro’s per maand lager dan die van jongens. Zo werd aan 6-vwo’ersgevraagd wat ze verwachten dat hun startinkomen wordt direct na hetafronden van een hbo of universitaire studie. Voor jongens lag demediaan – het middelste getal bij het sorteren van alle genoemdeverwachte inkomens van klein naar groot – op 2000 euro, en voormeisjes op 1650 euro.

Ook bij 4-vmbo’ers en 5-havo’ers zijn tussen de geslachten groteverschillen waarneembaar qua inschatting. De mediaan van hetverwachte inkomen na afronding van een mbo, hbo of universitairestudie lag bij jongens zo’n 300 tot 600 euro hoger dan bijmeisjes.

Beter voorlichten moet

De meeste scholieren blijken wel degelijk te beseffen dat zezonder diploma minder zullen verdienen dan met, maar weten niet hoegroot dit verschil kan zijn. Volgens Mazza toont zijn onderzoek aandat middelbare scholieren geen kaas gegeten hebben van dearbeidsmarkt.

Hij vindt dat scholen hun leerlingen beter moeten voorlichten.”Het is belangrijk dat tieners bij het kiezen van eenvervolgopleiding weten wat hun kansen zijn op een baan en hoe hooghun inkomen ongeveer zal worden. Ze moeten een bewuste keuzemaken.”

Mazza erkent dat er tijdens een studie van alles kan veranderenop de arbeidsmarkt. Wie zes jaar geleden aan een pilotenopleidingbegon, kreeg daar bijna een baangarantie bij. Ondertussen is devliegmarkt zo hard ingestort, dat afgestudeerde piloten thuiszitten. 

Toch is dat volgens Mazza geen reden om leerlingen in hetongewisse te laten. “We moeten natuurlijk altijd meegeven dat desituatie op de arbeidsmarkt kan veranderen. Maar over het algemeenvalt er redelijk goed te voorspellen wat de kansen zijn met eenbepaald diploma.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK