Arbeidsmigratie onder de loep

Nieuws | de redactie
21 maart 2012 | De Hanzehogeschool heeft Petra Oden geïnstalleerd als lector Juridische aspecten van de arbeidsmarkt. Het lectoraat bestudeerd werksituatie van arbeidsmigranten in de Groningse Eemsdelta en gaat met een RAAK-subsidie onderzoek doen naar ‘social return’.

Hoe komen mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarktweer goed aan het werk. Met name voor het MKB is dat, vanwege deomvang van de organisaties, vaak een onoverkomelijk vraagstuk.Samen met collega-lector Louis Polstra gaat Petra Oden deze ‘socialreturn’ voor het MKB onderzoeken. “Wat is voor mijn bedrijf debeste strategie? Aan welke eisen moet mijn offerte voldoen?

Het zijn dit soort vragen waarvoor juist het juridischHBO-onderzoek van meerwaarde kan zijn, stelt Oden in haar”WO-juristen zijn opgeleid om geschillen langs de juridische weguit te vechten, terwijl HBO-juristen de formele rechtsgang slechtsals een van de vele manieren zien om een oplossing tebereiken” 

Juridisch HBO en WO vullen elkaar aan

Voor Petra Oden biedt dit verschil mogelijkheden voor eenHBO-WO-samenwerking in het onderzoek naar juridische problemen.”Academisch geschoolde juristen voor de ingewikkelde, complexejuridische vraagstukken. HBO-juristen voor de zaken met eenroutinematig karakter.” 

Een tweede onderzoeksproject van het lectoraat richt zich opArbeidsmigratie, waarvoor al een speciale websiteis ingericht. Er zijn al studenten bezig met een verkennende studienaar de arbeidssituatie van arbeidsmigranten in de Eemsdelta. Deresultaten daarvan moeten de basis gaan vormen voor een grootinternationaal onderzoeksproject. 

Nederland en Ierland vergeleken

Op basis van het gedane onderzoek zal een vergelijking getrokkenworden met een onderzoek in het Ierse Letterkenny waar eenvergelijkbare situatie in de arbeidssituatie van migranten speelt.”Vanwege de te verwachten grote groei van arbeidsmigranten is hetook relevant dat we samen met bedrijven onderzoek gaan doen naar dearbeidssituatie van migranten in de Eemsdelta.” 

In samenwerking met het MKB hoopt het lectoraat van Petra Odentools te ontwikkelen die verspreid kunnen worden via de site van deHanzehogeschool. Daarbij is het “het de bedoeling bijeenkomsten teorganiseren zodat MKB’ers direct kennis kunnen opdoen”. Met name inhet onderzoeksproject rond ‘social return’ moet dit leiden tot eenbrede kenniscirculatie van best practices op dit gebied. 

U leest de rede van Petra den Oden hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK