Brazilië Kennisland

Nieuws | de redactie
6 maart 2012 | Een historisch moment is het. Vandaag werd bekend dat Brazilië het BBP van het Verenigd Koninkrijk is gepasseerd, een bewijs dat dit land echt tot de grote wereldeconomieën is gaan horen. En dat dankzij een volhardend 'kennisland' beleid.

“Je beleeft in Brazilië een echte ‘catching up economy’. Er iseen grote dynamiek die gedragen wordt door een snel groeiende, zichontplooiende middenklasse. Dit stimuleert de lager opgeleidebevolkingsgroepen om de zichtbare kansen door scholing enbedrijvigheid te gaan pakken. De sociale mobiliteit is er groot endat was in de vroegere, meer feodale samenlevingen in LatijnsAmerika heel anders,” analyseerde prof. Sylvester Eijffinger (UvT)recent al op ScienceGuide.

Noorwegen als voorbeeld

In zijn reeks gastcolleges en gesprekken daar was hem deenerverende dynamiek en kennisambitie van het grote land zeeropgevallen. Dat bleek ook toen een reeks ‘kennistoppers’ een petitie indienden bij de nieuwe regering om nual een groot deel van de verwachte olie-inkomsten van de komendedecennia in een kennisinvesteringsfonds te steken. Helena Nader,president van de Brazilian Society for the Progress of Science, zeihierover: “It’s time for us to decide whether we want to be foreverattached to our colonial past, or to look at promising years tocome.”

Zij verwacht dat de komende 40 jaar bijna €900 miljard aaninkomsten uit de olie zal worden toegevoegd aan de overheidssector.De kennistoppers willen dat de nationale strategie van eenland als Noorwegen door Brazilië wordt overgenomen doordat men deinkomsten uit grondstoffen reeds nu reserveert voorinvesteringen die het land voor de lange termijn verzekerenvan hoogwaardige groei en sociale ontwikkeling.

De visie van de Academie

De voorzitter van de Academie van Wetenschappen, HernanChaimovich, zei in een interview met ScienceGuide in 2009over de lange termijn visie van zijn land onder meer: “Forcountries like Brazil, which are not yet fully industrialized, themain challenge is to set up a system of science, technology andinnovation. Most of ‘our’ countries do not have such a system. Whatis needed is a national, not a governmental, policy thatincorporates science, technology and innovation into the nation asa whole.”

“The development of a system is more important than stimulatingparticular fields, however good such fields may be.Curiosity-driven research has to be supported by not less than 40%of the budget, the other 60% of the budget for research has to begeared to knowledge that is more directly needed within thecountry.”

Lula als oudere broer van Obama

Dat juist in crisistijden in kennis geïnvesteerd moet worden,werd door Chaimovich met een anekdote benadrukt. “I amencouraged that both President Obama and President Lula haveannounced investments in the knowledge economy as an instrument toboost the economy. In a meeting with scientists last Friday, Lulaeven jokingly remarked that he is in some respects an ‘olderbrother’ to Obama. Therefore he was glad his younger brother wastaking measures comparable to his.”

De opmars van Brazilië als kennisnatie werd onlangs nog eensbevestigd door een nieuw onderzoek van de Royal Society naar detoonaangevende kennishubs op wereldschaal. Een van de snelstgroeiende centra in omvang, kwaliteit en attractiviteit blijkt destad Sao Paolo te zijn. Dit onderzoek en de analyse daarvan vindt uhier op ScienceGuide.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK