Dip bij leraren

Nieuws | de redactie
19 maart 2012 | Wie leraar wil worden, die zit goed. Het tekort aan docenten is ingrijpend en de salarissen zijn goed, mede dankzij het advies ‘Leerkracht’ van Rinnooy Kan. Toch stort de aanmelding bij de Pabo’s in.

De hogescholen schrikken van een plotselinge wijziging bij hunaanmeldingen, een forse teruggang bij de lerarenopleidingen voorhet basisonderwijs. Twee beleidstrends blijken elkaar hier negatiefte versterken, een effect waar OCW beslist niet op gerekendheeft.

De zware nadruk op hogere eisen aan de Pabo-student uit argwaanom haar ‘niveau’ slaagt erin jongeren af te schrikken. Wiebijvoorbeeld zich aanmeldt maar bij de taal/rekentoets een offdayheeft, moet zien of zij/hij nog in een andere opleiding terechtkan. De recente berichten over nog meer ‘eindexamen’ ontwikkelingenrond de Pabo en lerarenopleidingen – zoals van de cie-Meijerink – hebben deze beeldvorming en argwaannaar het niveau van de student vergroot.

Daar is nu zeer recent een tweede factor bijgekomen, zo hoortScienceGuide. De indruk dat men als docent een mooiefunctie en grote baanzekerheid kan verwerven, is bij vele jongerenineens weg. Een ArenA vol boze leraren, die vrezen dat zo’n 6000 banenverloren gaan bij de ‘passend onderwijs’ maatregelen, heeft zijnonbedoelde werk gedaan in de weken dat scholieren kiezen voor eenvervolgstudie.

Bij de Pabo’s is men achter de hand zeer ongelukkig met dezebegrijpelijke beeldvorming. Men vreest vooral voor een nodelozeeditie van de varkenscyclus. Een terugval van aanmeldingen terwijlhet beroepsperspectief vanwege de vergrijzing sterk positief is,zal snel leiden tot nieuwe krapte en korte termijn maatregelen omde instroom in de Pabo’s kunstmatig op te jagen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK