Groener dan Maastricht wordt het niet

Nieuws | de redactie
21 maart 2012 | De jaarlijkse ‘Sustainabul’ award van onderzoeksbureau ‘Rank a Brand’ en duurzaamheidsmonitor ‘Morgen’ is dit jaar gewonnen door de Universiteit Maastricht. De Radboud Universiteit Nijmegen en de TU Eindhoven moesten hun meerdere erkennen.

De juryrapporten vertellen dat Maastricht nietalleen een overtuigend duurzaamheidsbeleid voert, maar bovendiengoed inzicht geeft in haar beleidsdocumenten en haar prestaties. Zolaat de Universiteit Maastricht heel duidelijk zien wat de feitenzijn op het terrein van energieverbruik, waterverbruik,afvalgrootte en duurzaam inkopen. De data uit het onderzoek zijngebaseerd op gegevens uit jaarverslagen van 2010 of de website vande betreffende universiteit. 

In 2008 toonden alle 14 universiteiten goede intenties door hetondertekenen van het MJA-3 convenant voor energie efficiëntie (30%over de periode 2005-2020) en het convenant duurzaam inkopen (50%in 2012). Echter, alleen de top drie, Universiteit Maastricht (1),Radboud Universiteit Nijmegen (2) en Technische UniversiteitEindhoven (3), geven gedegen inzicht in haar duurzaamheidbeleid enprestaties.

Kopgroep heeft zich losgereden

Opvallend is dat een middenmoot ontbreekt. Na de koplopers enRijksuniversiteit Groningen op de vierde plek, volgen uitsluitenduniversiteiten die slechts op een enkele van de gesteldeonderzoekscriteria scoren.

Namens de universiteit heeft Jeanine Gregersen, directeurcommunicatie, de Sustainable award in ontvangst genomen. Gregersengaf alle eer aan het speciale ‘Green Office’ van de UniversiteitMaastricht dat alle duurzaamheidsprojecten van de universiteitcoördineert. Het Green Office wordt gerund door zes studenten eneen voltijdskracht en heeft allerlei verbindingen metonderwijsprogramma’s. “Deze prijs danken wij aan de drijvendekracht van onze studenten van de Green Office en wij als managementvan de universiteit omarmen dit.” aldus Jeanine Gregersen.

Met de uitreiking van de Sustainabul 2012 award hopen Rank a Branden Morgen universiteiten te mobiliseren om publiekelijkinzichtelijk te maken wat ze doen om te verduurzamen. Rank a Brandgeeft consumenten de mogelijkheid om te kiezen voor bedrijven dieoog hebben voor milieu, klimaat en arbeidsomstandigheden.Op www.rankabrand.nl kunnen consumentenvergelijken hoe transparant, groen en fair hun favoriete merkenzijn. Morgen is het landelijke studentennetwerk voor een duurzametoekomst op universiteiten en hogescholen. Kijk voor meer info op www.studentenvoormorgen.nl.

Alle resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd op www.duurzamestudent.nl.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK