Grote stad, groot meesterschap

Nieuws | de redactie
22 maart 2012 | Hoe vorm je als docent slimme kinderen in een heterogene, grootsteedse omgeving? Deze vraag staat centraal in het vierde Meesterschapsdebat op 11 april bij de HvA. Daar zal ook de visie klinken van prof. dr. Geert ten Dam, de voorzitter van de Onderwijsraad.

‘Heterogeniteit in de grootstedelijke omgeving’ is het thema vanhet vierde Meesterschapsdebat, ditmaal bij de Hogeschool vanAmsterdam.  Hoe ga je als docent en als school om met eenleerlingenpopulatie die heterogeen is op verschillende gebieden:sociaaleconomisch, cultureel, religieus en cognitief. Hoe zorg jeervoor dat al deze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs krijgen enhun talenten optimaal ontwikkelen? Wat werkt goed en welkedilemma’s kom je tegen in de dagelijkse praktijk? 

Een rijke reeks

De educatieve faculteit van deze hogeschool is een van deinitiatiefnemers en trekkers van het lerarendebat ‘Meesterschap’,dat vijf grote HBO-faculteiten met ScienceGuide in ganghebben gezet. Dat leidde onder meer tot het Kamerbreed gesteundebeleidsconcept ‘elke meester een master.’ 

Daarna ging het hard, stelden de educatieve faculteiten vasttijdens ‘Meesterschap 2‘. De Onderwijsraad nam de langetermijn doelstelling over, verwijzend naar de graad enkwaliteitseis die in andere landen, zoals Finland, gesteld wordt.Ook de HBO-raad volgde: hij stelde een target vast voor demastergraad en PhD-niveaus van alle HBO-docenten en determijnstelling voor de realisatie daarvan. 

De educatieve faculteiten zetten deze doordenking van hun vakvoort met dat ‘Meesterschap 2’ seminar en debat door het agenderenvan de hoogwaardige kennisdeling tussen opleidingen via onder meerhun lectoraten. En met ‘Meesterschap 3’ werd recent hetfundamentele concept van de opleidingsschool als de nieuwekwalitatieve en professionele norm voor delerarenopleidingen. 

“Vooral de integratie tussen de opleiding en de school waar destudent les geeft is essentieel voor het succes van deopleidingsschool. Het eigenaarschap van het onderwijs ligt bij dedocent, dat moet duidelijk zijn,” was een van de conclusies uit hetdebat.

Na het ‘Meesterschap 3‘ debat kwam het proefschrift vanMiranda Timmermans (HAN), dat het concept van deopleidingsschool verder uitdiepte. Hoewel alle studenten zichontwikkelen tijdens de stages op de opleidingsscholen, maken dezescholen te weinig gebruik van de van nature rijke leeromgeving dieze bieden, zo laat haar onderzoek zien.

De betrokken faculteiten kjken terug en vooruit op het samenontwikkelde perspectief en de voeding vanuit deMeesterscahp-debaten tot nu toe. U leest deze reflectie hier.

Inspelen op de grote stad

Studenten, lectoren, werkveld en politici zullen het debat in’Meesterschap 4′ nu opnieuw met elkaar aangaan rond de vragen:welke aansluitingsvraagstukken spelen op dit moment in de grotestad? Hoe spelen beleidsmakers, scholen en leraren in de klashierop in? Wat betekent dit voor de lerarenopleidingen?

In het bijzonder wordt ingegaan op de vragen, kansen enperikelen bij heterogeniteit in de klas. Na de inhoudelijkebijdragen van experts zal aan prof. dr. Geert ten Dam (voorzittervan de Onderwijsraad), aan Herbert de Bruijne (algemeen directeurOpenbaar Onderwijs aan de Amstel) gevraagd worden te reageren enhet debat een nieuwe impuls te geven.

Verdieping en reflectie

Ter verdieping van het debat leest u hier vast enkele bijdragenrond het thema diversiteit, ondewijs en HBO:

-Promotieonderzoek over de impact van de taalbeheersing van allochtoneleerlingen op hun schooloopbanen

-Het proefschrift van Inholland-docente over de identiteit en ‘drive’ van de Marokkaanse student in hetHBO

-De reflectie van Kamerlid Tanja Jadnanansing opdat proefschrift en de betekenis daarvan voor haar visie oponderwijs en student.

Meesterschap 4, datum en locatie
Datum: woensdag 11 april
Tijdstip : 14.30 – 18.00 uur
Locatie : Kohnstammzaal
Adres   : Hogeschool van Amsterdam, Kohnstammhuis,Wibautstraat 2-4, 1091 GM  Amsterdam

Aanmelden kan tot 4 april aanstaande via vierde Meesterschapsdebat 11 april 2012.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK