Historie verklaart gevolgen oceaanverzuring

Nieuws | de redactie
2 maart 2012 | Oceaanverzuring is een onderbelicht CO2-probleem. 300 miljoen jaar terugkijken biedt inzicht in de gevolgen, concluderen onderzoekers (UU en VU). “Omdat de huidige uitstoot groter en sneller is dan ooit, zijn de gevolgen wellicht dramatischer dan in het verleden.”

Dat er sprake is van oceaanverzuring, daar is geen twijfel meerover, maar de daadwerkelijke gevolgen voor visstanden enbiodiversiteit zijn nog grotendeels ongewis. “Dit risico willen wezo snel mogelijk onder controle krijgen,” zeggen Appy Sluijs (UU enJonge Akademie) en Patrizia Ziveri (VU). Zij laten zien datterugkijken in de geschiedenis van oceanen hier inzicht in kanscheppen. 

Experimenten onmogelijk 

“Experimenten met een volledig ecosysteem zijn in hetlaboratorium niet mogelijk,” legt Sluijs uit. “Ook kunnen degevolgen slecht voor een beperkt aantal soorten individueelonderzocht worden gedurende een relatief korte tijd. Wij bieden eenandere oplossing om meer inzicht in oceaanverzuring te krijgen:door de geschiedenis van oceaanverzuring in de afgelopen 300miljoen jaar te onderzoeken, leren we veel over de gevolgen oplangere termijn. Dat is niet mogelijk metlaboratoriumexperimenten.” 

Sluijs en Ziveri identificeerden zes perioden in de afgelopen300 miljoen jaar waarin de oceaan verzuurde door toename van deCO2-concentratie, en ecosystemen sterk veranderden. Er is inbeginsel geen reden om aan te nemen dat de gevolgen van de huidigeverzuring heel anders zullen zijn. 

Sterkere verzuring 

Sluijs: “Sterker nog, wij beweren dat de toename aan CO2 inoceaanwater tegenwoordig sneller gaat dan ooit. Hiermee moeten werekening houden, want hoe sneller de CO2 in de oceaan komt, hoesterker hij verzuurt. Door onderzoek te concentreren op specifiekdeze perioden, kunnen we betere projecties maken van de gevolgenvan de huidige oceaanverzuring.” 

De auteurs pleiten voor meer aandacht voor vergelijkbareverzuringperioden in het verleden. Sluijs: “We moeten urgent betergrip krijgen op de zuurgraad van het zeewater in het verleden.Binnen verschillende Nederlandse, Europese en Amerikaanseonderzoeksprogramma’s werken we hier al hard aan. Dankzij ditonderzoek kunnen we beter aanwijzen welke groepen organismenkwetsbaar zijn voor verzuring. Dat is essentieel om goed beleid teontwikkelen voor een duurzame oceaan.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK