IJsmaantje Iapetus gesnapt

Nieuws | de redactie
20 maart 2012 | Dankzij klimaatonderzoek gaan we Saturnus’ vreemde maan Iapetus ineens veel beter begrijpen. Die ijsklomp kent een heel lichte en heel donkere kant, zoals al in 1671 was gezien. Microgolven-tests op aarde leren nu wat zulk ijs op dat maantje veroorzaakt.

Paul Ries, een graduate student aan de University of Virginia enradioastronoom, vertelt op Space.com over zijn recenteontdekking. “What makes Iapetus unusual is that it has oneside that is dark and one side that is bright. What I found wasthat the emissions were what we call flat, which means that as yougo from one radio wavelength to another, the emissions were thesame when you expect them to be declining.”

IJs en zout veranderen radioecho’s

“What that corresponds to is a very steep absorption. I wasexpecting to find something, but I was not expecting to findsomething quite so strong.” Toen ging hij kijken naar het werk vanzijn radio-onderzoek instituut hier op aarde. “It turns out thatthere’s a lot of work in climate science with modeling the radioemissions from Earth at a wide range of wavelengths.”

“This is important to astronomers because they’re at wavelengthsthat are transparent, where you don’t have too much interferencefrom the atmosphere. My thought was: why not try to use the icysurfaces on Earth to model icy surfaces on bodies in the outersolar system?”

“Salinity content changes the microwave emission properties ofoceans,” Ries said. “The other area of interest is icy surfaces,which can vary depending on the structure of the ice. If there’smelting, the signature changes drastically, which is why climatescientists have done some extensive studies of emissivityvariations in the microwave spectrum.”

Meten tot in het ijs achter Pluto

Maar ijs op aarde, ronde de polen en in ijsbergen op de oceanenis natuurlijk iets anders dan het ijs dat op planeten en manenelders in het zonnestelsel aan de oppervlakte zit. “You can’t haveliquid water on a body with no atmosphere, which is what we thinkof Iapetus. If there’s any gas hanging around, it’s not hangingaround for long. That’s true for most of the icy bodies in theouter solar system. You don’t expect them to have an atmosphere, sothere’s no liquid water involved.”

Deze aspecten verwerkt Ries nu in zijn model om het ijs buitenonze aarde, tot in de grondstof voor de kometen in de ‘KuijperBelt’ achter de planeet Pluto te analyseren en modellen teontwikkelen die hun gedrag en werkelijkheid veel dichterbijbrengen.

“In the specific case of Iapetus, it can help shed light onwhat’s going on in its formation and evolution. Iapetus certainlyhas some strange stuff that needs to be explained, so this ispotentially very interesting for the future. But eventually, I’dlike to do observations of the outer solar system – the Kuiper Beltand beyond.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK