In Brussel steunt Mark Rutte onderwijs

Nieuws | de redactie
6 maart 2012 | Terwijl Rutte in het Catshuis onderhandelt met zijn coalitiecollega's over bezuinigen en hervormen, heeft hij in Brussel één centraal punt al vastgelegd met zijn collega-regeringsleiders. Voor onderwijs en kennis is dat opbeurend.

De Europese Raad van premiers en presidenten vergaderde vorigeweek, geleid door Herman van Rompuy. Zij tekenden toen het nieuwe,zeer strenge begrotingspact om crisis als rond Griekenland voorgoedonmogelijk te maken. Maar ze concludeerden bij alle strengheid nogmeer.

Prioriteit voor kennisuitgaven

Helemaal in lijn met de strategie van Van Rompuy werdengezamenlijke conclusies geformuleerd over de aanpak van de tekortenen de noodzaak tot groeiherstel en innovatie. Wat hij ons landal dringend adviseerde, wordt nu de gezamenlijke lijn voor heel deEU. Dit schreef Van Rompuy aan Rutte enige maanden geleden:[Nederland] “ervoor zorgen dat het corrigeren van het buitensporigtekort houdbaar en groeivriendelijk is, door de uitgaven opgebieden die van rechtstreeks belang zijn voor de groei zoalsonderzoek en innovatie, onderwijs en opleiding, teontzien.” 

Dit is de cruciale conclusie die alle regeringsleiders trokkenaan het eind van de Eurotop vorige week; “While pursuingconsolidation efforts, particular care must be given toprioritising expenditure that constitutes an investment in futuregrowth, with a particular emphasis on education, research andinnovation.” De handtekening van premier Rutte staat daar ookonder.

Wientjes en Barroso op één lijn

Dit is helemaal in lijn met de pleidooien van VNO-NCW-voorzitterBernard Wientjes bij het jubileum van de 3TU en EC-presidentJosé Manuel Barroso bij de Lisbon Council en zijn gesprek metScienceGuide. Volgens Wientjes moet het kabinet alles doen om “degroeimotoren van ons land” waar mogelijk impulsen te geven.

Nu gaan snijden in de kennisinvesteringen vindt hij daaromvolstrekt verkeerd. “De groeimotoren van onze economiedaar moet je van afblijven. Kom als kabinet juist nu niet aanonderwijs, aan onderzoek en wetenschap, de topsectoren, deuniversiteiten. Hier zal ik voor vechten dat dit in het Catshuis dekomende weken ook zo gehoord zal worden.”

Barroso zei tegen ScienceGuide,aanhakend op de grote lijn van Van Rompuy en zijn eigen EuropeseCommissie: “We hebben het steeds over ‘groei en nieuwe banen’, maarwaar moet die economische groei eigenlijk vandaan komen?”

Dat zal door innovatie en onderwijs moeten, zo was welduidelijk voor hem. “Ik denk dat we het er allemaal wel over eenszijn dat we verder moeten kijken dan de noodzakelijkebezuinigingsmaatregelen willen we de problemen écht aanpakken,willen we economische groei een boost te geven. Natuurlijk is groeihet antwoord. Als we hierin niet slagen, dan verspillen we detalenten van een hele generatie jonge mensen en creëren we eenlange periode van lage productiviteit.”

Rutte en het CDA

Wat betekent die handtekening van Rutte onder de gezamenlijkeconclusies en beleidsstrategie van de Europese leiders nu echt? Datzal in de Catshuis-sessies moeten blijken. Het CDA heeftals regeringsfractie in elk geval scherp positie betrokken bij destart van de onderhandelingen op juist dit punt.

De financieel woordvoerder van het CDA, Elly Blanksma,herinnerde de aanwezigen uit het hoger onderwijs, onderzoek enbedrijfsleven bij het 3TU jubileum aan het succesvol beleid na deLehmann Brothers-kredietcrisis. “Met de kenniswerkersregeling kwamu toen met nuttige concrete voorstellen die de crisis snel hielpenopvangen en herstel versnelden. Ik roep u op dit nu opnieuw tedoen. Zo kunnen we samen de klappen opvangen en de groei zo snelmogelijk terug brengen.”

Blanksma ging nog verder. In haar slotbeschouwing bij hetjubileumdebat meldde zij dat de CDA-inzet in de Catshuissessies de volgende is: “Saneren enhervormen moeten allebei, daar komen we niet omheen. Maar ookinvesteren moet, in knowhow en kennis. We moeten als hoogontwikkeldland ook verder met onze economie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK