Internationale Pabo van start

Nieuws | de redactie
6 maart 2012 | In samenwerking met partners uit Zweden, Denemarken en Noorwegen gaat Stenden met ingang van september een ‘Specialisatie Internationaal’ aanbieden van de lerarenopleiding. “Dit is de ideale opleiding voor studenten die willen omgaan met leerlingen uit verschillende culturen.”

De ‘Specialisatie Internationaal’ is ontwikkeld door dePabo-opleiding van Stenden in samenwerking met partners uit Zweden,Denemarken en Noorwegen. De opleiding werkt met onderdelen van debelangrijkste curricula die in internationale scholen wordengebruikt en besteedt uitgebreid aandacht aan wereldburgerschap enhet lesgeven in een multiculturele klas.

Onderwijservaring in het buitenland

Onderwijservaring doe je niet alleen op in Nederlandse scholen,maar tevens in geselecteerde, internationale scholen in hetbuitenland. Zo zijn de Pabo-studenten verplicht een half jaaronderwijs te volgen bij éé van de partners in Scandinavië, waar ookde stages worden gelopen. Met deze opleiding speelt Stenden in opde toenemende vraag uit het werkveld naar internationaleleraren.

Op de nieuwe opleiding is de voertaal Engels, de te taal die opde meeste internationale scholen wordt gesproken. Om toegelaten teworden moeten studenten de Engelse taal aantoonbaar goed beheersen.Peter Elting, mede-initiatiefnemer en projectleider van deopleiding is enthousiast. “Dit is de ideale opleiding voorstudenten die willen omgaan met leerlingen uit verschillendeculturen, een onderwijsopleiding volgen en hun horizon willenverbreden.”

Meppel centrum van internationaal onderwijs

Over de gehele wereld zijn er meer dan 5.000 internationalescholen die met name voor kinderen van expats bedoeld zijn. Denieuwe specialisatie van Stenden moet studenten opleiden dievoldoende zijn voorbereid op het werken in een dergelijkinternationale omgeving. De opleiding is gehuisvest in Meppel waarStenden al ervaring heeft opgedaan met het verzorgen vaninternationale opleidingen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK