Meijer inderdaad naar Radboud

Nieuws | de redactie
20 maart 2012 | "De benoeming accentueert de koers van de Radboud Universiteit die de afgelopen tien jaar consequent is gekozen: de voortdurende versterking van de wetenschappelijk kwaliteit." Zoals verwacht is Gerard Meijer de nieuwe CvB-voorzitter in Nijmegen.

Prof. dr. Gerard Meijer, directeur van het Fritz-Haber-Institutder Max-Planck-Gesellschaft in Berlijn volgt ir. Roelof deWijkerslooth de Weerdesteyn op per 1 september 2012. Hij iseen internationaal vermaarde wetenschapper met een bredeinternationale bestuurlijke ervaring. “De komst van GerardMeijer naar de Radboud Universiteit betekent een belangrijke stapvoor de versterking van het internationale profiel en reputatie vanonze universiteit.”

Sternstunde in 1999 

Prof. dr. Gerard Meijer is sinds 2002 directeur van de afdelingMolecuul Fysica van het Fritz Haber Instituut in Berlijn. In deafgelopen jaren was hij gedurende vier jaar algemeen directeur vandit instituut. Het Fritz Haber Instituut is het oudste instituutvan het wetenschappelijk zeer vooraanstaande Max PlanckGesellschaft. Voor zijn aanstelling als directeur van het FritzHaber Instituut was Meijer  directeur van het FOM-Instituutvoor Plasmafysica ‘Rijnhuizen’ in Nieuwegein.

Gerard Meijer is experimenteel fysicus. In juni 1999presenteerde hij tijdens een conferentie op Harvard eenmijlpaal in de fysica. Zijn onderzoeksgroep in Nijmegen was erals eerste in geslaagd bewegende moleculen af te remmen tot bijnastilstand. De bèta-wetenschapper heeft ongeveer 350wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, die meer dan 13.000 keerzijn geciteerd. Hij is correspondent van de Koninklijke NederlandseAkademie van Wetenschappen (KNAW).

Alerte student

ScienceGuide kon de benoeming al wat eerder melden. Meijersnaam ging rondzingen toen een wakkere medewerker van ANS-online, deNijmeegse studentenkrant, liep te antichambreren bij een beslotenvergadering. Daar spraken de plaatselijke HO-bobo’s over eenprofessor die bij Max Planck gewerkt had en binnenkort Abraham zouzien. Dat waren hints genoeg.

Met collegevoorzitter Meijer kiest de RUN voor een anderprofiel. Roelof de Wijkerslooth was de laatste in een reekstopbestuurders, die de universiteit van buiten kwamen leiden. Hijwas de directeur-generaal voor het HO-beleid geweest op hetministerie van OCW onder minister Ritzen. Met professor GerardMeijer komt nu een internationaal georiënteerde wetenschapper aanhet roer. Sommigen beschrijven hem zelfs las het soort bèta waariedereen gek op is, “Hij is een soort Robbert.”

Wilt u de boeiende voorgeschiedenis van Max Planck en de naarhem genoemde instituten lezen, lees dan hier hetverhaal van Robbert Dijkgraaf op ScienceGuidedaarover.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK