Mobiel netwerk 10 keer sneller

Nieuws | de redactie
7 maart 2012 | Met een smartphone en tablet staat iedereen wereldwijd in verbinding. Toch klagen we ook nu soms nog over traagheid. En ja, het kan nóg sneller. Onderzoek van Centrum Wiskunde & Informatica laat zien dat meerdere netwerken gebruiken de snelheid van mobiele communicatie zeker kan vertienvoudigen.

In zijn onderzoek ontwikkelde Gerard Hoekstra, die vrijdagpromoveert aan de VU, verschillende wiskundige methoden voor hetverdelen van verkeersstromen over meerdere draadloze netwerken. Deresultaten zijn veelbelovend. “De meest effectieve verdeelmethodenverkorten de wachttijd in de netwerken zodanig dat een flinkesnelheidswinst merkbaar is,” aldus Gerard Hoekstra.

Factor vijf tot tien

“Het is niet simpelweg zo dat verdeling over twee netwerken decommunicatie twee keer zo snel maakt: bij een wisselendenetwerkbezetting kan de ervaren gebruikerssnelheid met een factorvijf tot tien toenemen.”

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) werkt samenmet technologieaanbieder Thales aan methoden om de al bestaandenetwerken efficiënter in te zetten. Door de opkomst van tablets ensmartphones is het mobiele dataverkeer mondiaal in 2015 naarverwachting 26 keer zo groot als in 2010, zo blijkt uit cijfers vanhet TNO. Er is dus vraag naar snellere, efficiënte netwerken.

Volgens Hoekstra zijn de resultaten van zijn onderzoek op kortetermijn al in de praktijk te realiseren. “Tests met echte netwerkenlaten dezelfde snelheidswinst zien. De communicatienetwerken zijnal aanwezig: op de meeste plaatsen zijn meerdere draadlozenetwerken actief van verschillende aanbieders. Het is nu eenkwestie van de technologie op gelijktijdig gebruik aanpassen.”

Bereikbaarheid organisaties verbeteren

Behalve voor snellere en robuustere mobiele communicatie zijn deresultaten ook bruikbaar voor andere doeleinden, zoals hetverbeteren van de bereikbaarheid van organisaties die over zeerbetrouwbare communicatie moeten beschikken en het efficiënt gebruikmaken van verschillende technologieën binnen één draadloosnetwerk.

Het onderzoek van Hoekstra is uitgevoerd in het kader van hetCasimir-project van NWO. Het project beoogd de uitwisseling vanonderzoekers tussen bedrijven en publieke kennisinstellingen tebevorderen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK