Muziek raakt ook de oudsten

Nieuws | de redactie
15 maart 2012 | Muziek is heilzaam voor dementerende ouderen in zorgcentra. Hanze-lector Rineke Smilde zag ‘really amazing processes’ op het gebied van cognitieve functies en stemming tijdens een onderzoek van een project in Engeland. In een keynote op de HBO Kennisbank deelt ze haar ervaringen.

“The role of art (and music) in society is about touching peoplein their deepest being with and through art. Musicians can play animportant part in these processes, not as pseudo-therapists, but bymeans of their own artistic identity and drive.” In haar keynote inStockholm aan de Royal College of Music gaat Rineke Smilde,lector  Lifelong Learning in Music & The Arts aan de Hanzehogeschool, in op de veranderende rol van muzikanten in desamenleving.

Muzikanten moeten, zo stelt Smilde, oog hebben voor de contextwaarin ze werken. “Any musician who wants to make sense of today’scomplex world and connect to new audiences must be able to respondartistically to changing societal contexts.” Om die verschillende’rollen’ aan te kunnen moet een muzikant een vorm van ‘leiderschap’tonen die hem of haar in staat stelt te reflecteren op het eigenwerk.

A very special kind of interaction

Als voorbeeld hiervoor geeft de Hanze-lector het project ‘Musicfor Life Wigmore Hall’ in Londen. Hier werken muzikanten,dementerende ouderen en hun verzorgers in zorgcentra samen inworkshops om communicatie te bewerkstelligen en relaties tussen deouderen te versterken. Ook moet de relatie met het verzorgendpersoneel worden verbeterd.

De kunst voor de muzikanten hierbij is om zelfs de meestminimale reacties van ouderen waar te nemen en op te pikken. “Oncethere is musical communication, for example when one of theresidents holds a baton and the musicians respond to the mostminute movement, often a very special kind of interaction iscreated.” Het is deze vorm van interactie die het ‘Music forLife’-project beoogt.

Het werken in een nieuwe context en vooral het leren daarvanstaat centraal in het lectoraat van Smilde. TegenScienceGuide vertelt ze over het belang van Leven LangLeren in de muziekeducatie.

Leven Lang Leren in de muziek

“Lifelong learning is een veel breder concept dan alleen’continuing education’. Er is veel over te zeggen. In muziek is hettot nu toe nauwelijks gehanteerd in die zin. Er is daarom ook veelbelangstelling internationaal voor het werk van ons lectoraat, metname van de kant van opleidingen (hogescholen en universiteiten),want het geeft echt heldere handvatten voor curriculumontwikkelingen professionele ontwikkeling van docenten.”

De speech die Rineke Smilde gaf in Stockholm is gepubliceerd opde HBO Kennisbank, de vernieuwde portal van deSURFfoundation. Recentelijk werd al bekend dat Avans-lector Jan Venselaar de 20.000e publicatie opde Kennisbank had gepubliceerd. De HBO Kennisbank ontsluitinmiddels ruim 20.000 lectorale publicaties en afstudeeropdrachten.Voor meer informatie over het Leven Lang Leren in de muziek, kunt uhier terecht.

Lees de volledige keynote van Rineke Smilde hier


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK