Nederland de ruimte in

Nieuws | de redactie
16 maart 2012 | Nederlands ruimtevaartvernuft gaat acht nieuwe Galileo-navigatiesatellieten voorzien van zonnepanelen. Dutch Space tekende hiervoor een contract van € 13 miljoen. Daarmee blijft ons land leidend op dit ‘hightech in space’ terrein.

“Dat het Europese vlaggenschipprogramma Galileo straks volledigis uitgerust met Nederlandse zonnepanelen is natuurlijk,” laatDutch Space directeur Bart Reijnen weten. Dutch Space was ook albetrokken bij de eerdere Galileo-satellieten. Nederlandheeft op het terrein van de technologie voor de ruimtevaart eengrote reputatie opgebouwd.

Iedere set zonnepanelen bestaat uit twee vleugels van ieder tweepanelen met een totale oppervlakte van 11 m2. Dutch Space leverdeeerder al de zonnepanelen voor GIOVE-A, een van de tweetestsatellieten, voor de eerste vier satellieten in het kader vande Galileo In-Orbit Validation fase en voor de eerste veertiensatellieten van de Galileo Full Operational Capability fase.

Troef op wereldschaal

“Samen met onze Nederlandse partners en onze Astrium collega’shebben we ons sterk bewezen tijdens de vorige zonnepanelen opdrachtvoor de Galileo satellieten. Niet alleen biedt die samenwerkingonze klant zekerheid, het bleek ook een troef in de competitie metandere internationale aanbieders voor zonnepanelen,” zegt BartReijnen.

Het Galileo-navigatiesysteem wordt aanbesteed door ESA, inopdracht van de Europese Commissie. Dankzij een optimale dekking eneen exactere tijdsbepaling met behulp van nieuwe atoomklokkenlevert de satellietconstellatie een zeer nauwkeurigepositiebepaling, waar ook ter wereld. De TU Delft heeft als eerstede signalen van de nieuwe satellieten kunnen meten in 2008. Die voorproef van het EU-GPS inde ruimte liet al zien dat de nauwkeurigheid van het Galileosysteem zo mogelijk beter is dan die van GPS, aldus deonderzoekers.

De huidige Galileo zonnepanelen opdracht rondt Dutch Space naarverwachting half 2013 af. De levering van de eerste twee setszonnepanelen van de tweede Galileo serie staat gepland voor begin2014, waarna gedurende dat jaar iedere drie maanden een volgendelevering zal volgen.

Samenwerking met MKB

Dutch Space werkt ook voor de bouw van deze reeks Galileozonnepanelen nauw samen met een reeks MKB bedrijven. meer dan dehelft van de projectomzet gaat naar zulke partners.

Airborne Composites levert de composiet panelen, verzorgenTecnovia en Brandt FMI de onderdelen van de mechanismes, Leuveco deflexibele bedrading tussen de panelen (‘flexprints’), Futura dekoolstof pijpen voor de armen, Neways de onderdelen van hetuitklapmechanisme en Microtechniek hulpdelen voor transport, testen assemblage. De PVA (Photo Voltaic Assembly) wordt doormoederbedrijf Astrium uit Duitsland geleverd.

De positie van ons land als hightech-land voor de ruimtevaartstaat sinds enige tijd onder druk, ondanks de hoge economischewaarde van juist deze kennis en valorisatie. Al eind 2010 schreef ScienceGuide over de zeerzorgelijke signalen die indiceren dat andere landen in Europa hunkans schoon zien om de leidende positie van Nederland over tenemen. Dat gaat zelfs zo ver, dat pogingen gedaan worden het grotehoofdkwartier van de Europese ruimtevaart, ESTEC bij Noordwijk, uitons land te verhuizen naar een kennisnatie die wel krachtigwil investeren in deze toekomstechnologie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK