Neelie Kroes wil wetenschap uit haar cocon

Nieuws | de redactie
28 maart 2012 | Eurocommissaris Neelie Kroes pleit in een interview met SURF voor volledig “vrije toegang tot wetenschappelijke informatie. Dan kan iedereen van wetenschappelijk onderzoek pro?teren.” Open Access for all! Toch blijkt in Nederland juist dit te stagneren. Wat doen we tegen die terugval?

Terwijl in ons land recent duidelijk werd, dat het aantalonderzoeken dat Open Access wordt uitgebracht stokt, pleit Neelie Kroes in gesprek met SURFvoor een Europees beleid dat de toegankelijkheid van wetenschapsterk vergroot. Nederland loopt dus gevaar Europees in deachterhoede te raken als land van innovatie en kennis.

Europa het voortouw

“Natuurlijk wil ik dat Europa daarbij het voortouw neemt.Vandaar dat de Commissie in december 2011 de open data-strategieheeft gelanceerd. Vrij toegankelijke wetenschappelijk informatievormt een essentieel onderdeel van het Europese open data-beleid.Het achterliggende idee is dat informatie die met publieke middelenge?nancierd is zo breed mogelijk ingezet moet kunnen worden.”

Die denklijn van de eerst verantwoordelijke Eurocommissarissluit aan bij hoe er in HBO en WO wordt gedacht over open kennisdeling.”Het wezen van HBO onderzoek is dat je het deelt met hetonderzoeksveld”, stelde Mathijs van der Schaft van de HogeschoolUtrecht al.

Toch blijkt ook in de HBO Kennisbank het aantal Open Accesspublicaties achter te blijven. Neelie Kroes wil daarom dat Europaeen leidende rol neemt waar het gaat om Open Access publiceren ende Europese landen elkaar en het geheel van de kennissector eenimpuls geven tot meer actie en prestaties.

Iedereen digitaal

“Ik wil dat iedereen in Europa digitaal gaat. Dat betekent datwe veel soorten netwerken en veel providers nodig hebben. Watinvesteringen betreft, moeten we alle EU-lidstaten eerst zoverkrijgen dat ze de nieuwe telecomwetgeving invoeren. Dat is de basisvoor de rechtszekerheid.”

Problemen voor Open Access ziet Kroes met name in deterughoudendheid van wetenschappers bij het delen vanonderzoeksresultaten. Maar ook de bedrijfsmodellen vanwetenschappelijke uitgevers die hun winsten willen veiligstellen,spelen hier een remmende rol.

Er zijn op dat punt echter initiatieven om de situatie in deuitgeverswereld fundamenteel te veranderen. Zo sprak Cameron Neylon, van het Open Access tijdschrijf PLoSONE, zich al hard uit tegen de Amerikaanse wetgeving om vrijekennisdeling te verhinderen. “The Research Work Act (RWA) is just barking mad.”

Mensen uit hun cocon

De visie van Neelie Kroes is in de kern, dat Open Access eenontwikkeling is die niet valt op te houden door zulke blokkerendewetgeving. “Ik denk dat we minder bang moeten zijn omonderzoeksresultaten uit te wisselen. De verspreiding vanwetenschappelijke informatie gebeurt steeds meer op mondialeschaal.”

“De beleidsdiscussie over Open Access is niet nieuw; er zijninmiddels al zo’n 250 afspraken op grond waarvan onderzoekersverplicht zijn hun onderzoeksresultaten vrij toegankelijk te maken.Deze afspraken worden inmiddels wereldwijd uitgevoerd doortoonaangevende universiteiten en onderzoeksinstellingen.”

De rol die Kroes hierbij ziet voor SURF, is die van ‘mediator’tussen de belangrijkste partijen in het proces van kennisdeling.”SURF brengt mensen vanuit diverse disciplines bij elkaar om eengezamenlijk doel te realiseren. Een logische stap in deze tijd vanbezuinigingen. Samenwerken betekent dat je grootschalig actie kuntondernemen, wat anders nooit zou gebeuren. Ook al is elke sectoranders het is belangrijk om te bese?en, dat we nooit vooruitgangboeken wanneer we in ons eigen wereldje blijven hangen. Wanneer wede mensen uit die cocon kunnen krijgen, ben ik heel gelukkig.”

U leest het hele interview met Neelie Kroes hier, in het meest recente SURF Magazine.Abonneren op SURF Magazine kan kosteloos via deze link

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK