Omgekeerde wereld bij Zijlstra

Nieuws | de redactie
12 maart 2012 | De universiteiten vinden het beleid van OCW ten aanzien van buitenlands talent precies "de omgekeerde wereld." Ja, zelfs "bizar". Want men wil de meestal ijverigste studenten in ons land meer uren bijbaan verplichten.

In een verklaring op de plannen van OCW om de verplichteaantallen gewerkte uren per week voor buitenlandse studenten teverhogen, zegt de VSNU onder meer: “Het is de omgekeerde wereld datbuitenlandse studenten meer uren per week moeten werken naast hunstudie, om hun basisbeurs te behouden. De VSNU vindt het bizar datde staatssecretaris die doorgaans vlot studeren bepleit, deze eisstelt. Meer werken naast je studie vertraagt het afstuderenjuist.”

Nederland juist duur HO-land

Wat Sijbolt Noorda en zijn collega’s vooral irriteert, is deonjuiste argumentatie die de staatssecretaris aanvoert voor zijnvoorstellen. Hij doet het voorkomen, zo stellen zij, “alsofbuitenlandse studenten kiezen voor Nederland om financiële redenen.Niets is minder waar. Nederland kent een van de hoogstecollegegelden van Europa.”

Het studeren is in buuurlanden als Duitsland en België als ookin top-kennisnaties als Scandinavische landen gratisof aanzienlijk goedkoper. “Alleen in Engeland kost studeren meer,” zegt de VSNUpuntig. “Toch komen vooral veel Duitse studenten naar Nederland,vanwege het goede onderwijs.”

Vooral ontmoedigen

Daarbij komt, dat een gering deel van deze studenten eenstudiebeurs krijgt of aanvraagt. “Niet meer dan 10% van debuitenlandse studenten doet een beroep op studiefinanciering.Deze groep wordt rechtstreeks getroffen door een maatregel dievooral bedoeld lijkt te zijn om in het algemeen buitenlandsestudenten te ontmoedigen om naar Nederland te komen.”

De universiteiten vinden de denkwijze die hier achter schuiltlijkt te gaan zeer zorgelijk, zo blijkt uit hun reactie.”Nederlandzou juist tevreden moeten zijn met de komst vangekwalificeerde buitenlandse studenten. In vele sectoren zijn diebovendien hard nodig om binnenlandse tekorten op te vangen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK