Ondernemerschap in de lift

Nieuws | de redactie
22 maart 2012 | Ondernemerschap is één van de speerpunten in het Nederlands HO-beleid. Saxion pakt de handschoen op, zo concludeert het Kenniscentrum Innovatie en Ondernemerschap. “Van alle Saxion studenten is 2% ondernemer (n=441) en is 8% van plan om in de toekomst een bedrijf te starten.”

De AWT sprak begin dit jaar al van “een stillerevolutie van het ondernemerschap”. Toch moeten ondernemerschap envalorisatie nog verder worden aangemoedigd. Nederland looptEuropees voorop in zelfstandig ondernemerschap, maar “1000 zzp’ers’leiden nog niet tot één Google,” zo sprak één van de schrijvers vanhet AWT-rapport toen.

Ondernemers blijven in Twente

Bij Saxion wordt ieder jaar vanuit het Kenniscentrum Innovatieen Ondernemerschap een rapport gepubliceerd dat in kaart brengtwelk ondernemerschap de studenten ontplooien. Uit die resultatenblijkt dat het absoluut aantal studentondernemers de afgelopenjaren is toegenomen, maar dat dit in lijn is gebleven met de groeiin studentenpopulatie op de hogeschool.

Opvallend daarbij is het percentage dat werkzaam blijft in deregio Twente. “Van alle ondernemingen (die momenteel bekend zijn)opgericht door een student of alumnus van Saxion, is ongeveerdriekwart gevestigd in de regio Twente of de Stedendriehoek. Hetgaat om ruim 500 bedrijven die samen werk bieden aan meer dan 3.000mensen. “

Stimulans door overheid

Om ondernemerschap onder studenten te stimuleren maaktenZijlstra en EL&I-minister Verhagen vorig jaar al maatregelen bekend om de jonge ondernemerstegemoet te komen. Ondernemerschap wordt door het kabinet gezienals een belangrijke trigger voor economische groei. De cijfers vanSaxion laten dit ook zien. De spin-offs van studentenbedrijfjescreëerden ruim 3.000 arbeidsplaatsen in de regio.

Volgens het Kenniscentrum Innovatie en Ondernemerschap is er opSaxion nog winst te behalen waar het aanmoedigen vanondernemerschap betreft. “Een aanzienlijk deel van de studenten(47%) wil misschien een eigen onderneming beginnen en twijfelt dusnog. ” Bij deze groep studenten kunnen de intenties nog wordenomgezet in daadwerkelijk ondernemerschap.

U leest het ondernemerschapsrapport van Saxion hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK