Oplossing moet snel

Nieuws | de redactie
12 maart 2012 | De studenten omgangskunde mogen niet het slachtoffer worden van fouten van “heel de onderwijsketen. Er moet nu snel orde op zaken worden gesteld. De hele keten moet met een oplossing komen waarbij de staatssecretaris de regie neemt,” eist het ISO.

De studentenorganisatie concludeert, dat “van deonderwijsinspectie tot de hogescholen en van de NVAO tot hetministerie fouten zijn gemaakt omtrent de studie omgangskunde. Eenwetswijziging in 2006 werd namelijk door de hele keten nietgeïmplementeerd.” Het gevolg is, dat de afgestudeerden in het ditvak nu zonder bevoegdheid voor de klas staan.  “Ruim 1000studenten die nu de opleiding omgangskunde volgen, zullen niets aanhun diploma hebben.”

Hou op met vingers te wijzen

Uit een reconstructie van ochtendblad Spits blijkt volgens hetISO dat de kwaliteit van de diploma’s nooit ter discussie heeftgestaan. “Door de wetswijziging werd de onderwijsbevoegdheid diestudenten omgangskunde zouden krijgen aan het eind van de studiebeperkter. Vervolgens hebben de hogescholen niets gewijzigd aan hunvoorlichtingsmateriaal en zijn de studenten vanaf 2006 dus foutiefvoorgelicht.” Toen de problemen begin 2011 bekend werden bij dehogescholen, het ministerie en de inspectie zijn de koppen bijelkaar gestoken maar is er helaas niets veranderd.

“We zijn nu enkele maanden verder en er is voor de studenten nogsteeds niets geregeld. Toen de problemen begin 2011 bekend werdenbij de hogescholen, het ministerie en de inspectie zijn de koppenbij elkaar gestoken maar is er helaas niets veranderd.”

ISO-voorzitter Sebastiaan Hameleers vindt het dan ook hoog tijd,dat “de verschillende partijen ophouden naar elkaar te wijzen en deschuldvraag steeds centraal te stellen. Studenten zijn alleengebaat bij een adequate en snelle en oplossing. De hele keten moetmet een oplossing komen waarbij de staatssecretaris de regieneemt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK