Rent een vrouw ooit sneller?

Nieuws | de redactie
26 maart 2012 | Wordt het wereldrecord op de 100 meter van Usain Bolt ooit nog uit de boeken gelopen, door een vrouw? Studies voorspellen dat in 2156 de man-vrouwkloof geslecht is. Klopt dat wel? Econoom Arnaud Dupuy (UM) onderzocht de GWRR (Gender World Record ratio) via het ‘human capital model’.

Dupuy gebruikte het economische ‘human capital model’ om dekleiner wordende verschillen tussen mannelijke en vrouwelijkesportprestaties te verklaren. Dit model wordt in de economiegebruikt om bijvoorbeeld ontwikkelingen in salarisverschillentussen de seksen in beeld te krijgen. 

Dupuy paste het model toe op  de prestaties in tiensportonderdelen: de 100 meter, de 800 meter, de marathon,hink-stap-sprong, polsstokhoogspringen, hoogspringen, verspringen,100 meter vrije slag, 1500 meter vrije slag en 500 meterschaatsen. 

Late inhaalslag voor vrouwen 

Bij vier van de tien onderdelen, namelijk de 800 meter, demarathon, de hink-stap-sprong en polsstokhoogspringen bleek dat deverhouding tussen de wereldrecords van beide seksen (de GWRR,Gender World Record ratio) via een S-curve te lopen. Bij de anderezes sportonderdelen is een geleidelijk stijgende, afvlakkende lijnte zien. 

Dupuy: “Dat betekent dat vrouwen in de eerste vier disciplineseen relatief late maar snellere inhaalslag hebben gemaakt dan in dezes andere disciplines. Een voorbeeld, bij de hink-stap-sprong namde prestatie van vrouwen ten opzichte van mannen in een periode vantwintig jaar met 20% toe, terwijl voor verspringen een toename van10% in een periode van zestig jaar te zien is.” 

De S curve en het verschil tussen de twee curven toont volgensDupuy aan dat de ontwikkeling van vrouwelijke sportprestaties nietzozeer verklaard kan worden door technologische ontwikkelingen(zoals doping en speciale trainingstechnieken voor vrouwen), maaralles te maken heeft met het wel of niet meedoen aan de OlympischeSpelen. Dupuy: “De S curve treedt namelijk op bij die sportenwaarbij vrouwen pas relatief laat zijn gaan meedoen aan deOlympische Spelen. 

OS-deelname niet meer sekse bepaald 

“Voor de marathon was dat in 1984, voor de hink-stap-sprong1996, voor polsstokhoogspringen het jaar 2000 en voor de 800 meter1960. Kijk je bijvoorbeeld naar het verschil tussen verspringen enhink-stap-sprong dan zie je dat bij beide sporten de prestatie vanvrouwen nu gelijk is, namelijk 85%, alleen is deze bij dehink-stap-sprong in een kortere periode gerealiseerd.” 

“Deze verhouding van 85% zal niet meer veranderen omdat deelnameaan de Olympische Spelen nu niet meer sekse bepaald is. Dus nee,vrouwen zullen niet sneller of beter worden dan mannen.” Hetartikel ‘An economic model of the Evolution for the GenderPerformance Ratio in Individual Sports’ werd gepubliceerd in deInternational Journal of Performance Analysis in Sport


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK