Right here, right now

Nieuws | de redactie
16 maart 2012 | De Denkfiguren nodigen u uit voor de inspiratiebijeenkomst 'Right here, right now? Innovatiekracht en creativiteit in het Nederlandse onderwijssysteem'. Dit initiatief van ScienceGuide Student van 2011-2012 Simon Verwer is een vitamineboost voor de kennissector.

De komende jaren staat het onderwijsvoor grote uitdagingen. Tijdens een serie bijeenkomsten brengenStudelta en De Denkfiguren mensen met een passie voor het onderwijssamen, om zo de denkkracht vanuit alle hoeken van het Nederlandsevoortgezet onderwijs optimaal te benutten. Over initiatiefnemer enScienceGuide Student van 2011-2012 Simon Verwer leest u hier ‘alles’.

Voorbij het industrieeltijdperk

Tijdens deze inspiratiebijeenkomstenkunt u met andere aanwezigen ideeën delen en sparren overontwikkelingen in de wereld om u heen en de betekenis hiervan voorhet onderwijs. Sleutelwoorden hierbij zijn innovatie en hedendaagsonderwijs.

Zoals in veel landen is ook hetNederlandse onderwijssysteem een product van het industriëletijdperk, zo analyseren de Denkfiguren. Hun overtuiging endagelijkse erbvaring in de scholen van ons land is het, dat dehedendaagse samenleving vraagt om een ander soort onderwijs. Maareen systeem is vaak loom en sloom.

Zo staan de radicale, technologischeveranderingen binnen het onderwijs nog maar in de kinderschoenen.Desalniettemin blijft de ontwikkeling van verschillende, massalevormen van kennisoverdracht in onverminderd tempo doorgaan.

Geen levensgrote kloofalstublieft 

Hoe kun je hier als onderwijs opinspelen? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen geen levensgrotekloof ervaren tussen de wereld waarin ze opgroeien en het aanbodbinnen het onderwijs? Tijdens deze eerste bijeenkomst staat devraag centraal hoe, waar en wanneer pioniers het onderwijssysteemvan de 21e eeuw van binnenuit kunnen vernieuwen en vormgeven.

De bijeenkomst is opdonderdag 22 maart bij Deltadok -Studelta aan de Johan van Hasseltweg 39M inAmsterdam-Noord.De inloop is vanaf 15:00 uur, htprogramma isvan 15:30 tot 18.30 met aansluitend een borrel.
Aanmelden kan via het invulformulier op de websitevan Studelta.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK