Rutte en Europa

Nieuws | de redactie
20 maart 2012 | Premier Rutte heeft bij herhaling verzekerd dat er geen sprake is van overdracht van nationale soevereiniteit naar Europa bij de oplossing van de eurocrisis. Prof. Eijffinger (UvT) ziet iets heel anders gebeuren. "Ook dat verhult weer de zwakte van Frankrijk."

“De cruciale vraag voor het kabinet Rutte is of hetbegrotingspact op communautaire of intergouvernementele wijzevastgelegd gaat worden. Met andere woorden, worden de Europeseinstellingen voor de uitvoering van het begrotingspact gebruikt ofgaat men nieuwe instellingen hiervoor gebruiken?” 

De economen Eijffinger en Mujagic van deUvT zien “geen alternatief voor de communautaire route,omdat een duplicering van de Europese instellingen (EuropeseCommissie, Europese Parlement en Europese Hof van Justitie) nietalleen een kostbare zaak zou zijn, maar ook de Europese Unie oplange termijn onbestuurbaar zou maken.” Hun analyseen vergelijking met het traditionele beleid van wegenaanlegdoor de Franse staat leest u hier op de economen-debatsiteMejuidice

De verhulde zwakte van Frankrijk

Eijffingers recente analyse op ScienceGuide van’wat nu te doen staat’ vindt u in de kern hieronder en in zijngeheel hier.  

“Dat verdrag gaat veel verder strekken dan de eurocrisis. Hetgaat de machtsbalans in Europa actualiseren ten opzichte van deafspraken in het verdrag van Lissabon, de oude ‘Europese Grondwet’.De ‘Economic Governance’ van Europa zal het gaan regelen en dat isvoor het voortbestaan van de euro cruciaal.

Ik verwacht dat de Europese Centrale Bank en de Europese Raadonder Van Rompuy een sterkere rol krijgen. De Commissie zal meer detaak van uitvoerend orgaan krijgen. Het Parlement zal vasthoudenaan de rol die het via dat six-pack-pakket heeft bedongen.

Voor Nederland en de andere kleinere EU-landen is het zaak degezamenlijke aanpak, het zogenaamde communautaire model, voorop tezetten. Frankrijk koerst altijd op afspraken tussen regeringen,eerst met de Duitsers, zodat ze die kunnen doorzetten tegenover dekleinere naties. Ook dat verhult weer de zwakte van Frankrijk.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK