Strategische alliantie Leiden, Delft, Rotterdam

Nieuws | de redactie
9 maart 2012 | Leiden, Delft en Erasmus leggen hun kaarten op tafel. De instellingen gaan samen ‘Graduate Schools’ opzetten en er komen brede onderzoekscentra onder de noemer LDE (Leiden-Delft-Erasmus) Centers, zo blijkt uit de nota ‘Meer Waarde’.

De drie collegevoorzitters Pauline van der Meer Mohr (EUR), Paul  van der Heijden (Leiden) en Dirk Jan van den Bergh (TU Delft)benadrukken in een persverklaring het belang van de samenwerking die eerder al was uitgesproken.

Meer dan de som der delen

“De combinatie van drie universiteiten, relatief dicht bij elkaar gelegen in een dichtbevolkte en economisch belangrijke regio, biedt grote kansen op meerwaarde voor onderwijs, onderzoeken valorisatie. De nieuwe strategische alliantie heeft als doel om deze kansen te realiseren. Samen meer dan de som der delen.”

In de nota die de eigen profielplannen van de universiteiten vergezeld wordt uiteengezet in welke opzichten de ‘strategische alliantie’ gestalte gaat krijgen. Belangrijk daarin is de intensivering van bestaande samenwerking door het opzetten van gezamenlijke ‘Graduate Schools’ en LDE (Leiden-Delft-Erasmus)Centers.

De LDE Centers zijn speciale multidisciplinaire onderzoekscentra zoals het LDE Center for Heritage dat een uitbouw wordt van het al bestaande Centre of Arts and Archaeological Sciences (CAAS). De intensivering van samenwerking wordt zo is in de nota te lezen bereikt door onder meer een gezamenlijk leerstoelen beleid en het delen van faciliteiten, zoals laboratoria.

Graduate School of Science

In de nieuw op te zetten Graduate Schools gaan Leiden, Delft enErasmus samen masteropleidingen, promotietrajecten en researchmasters aanbieden. Voorbeeld is een multidisciplinaire GraduateSchool of Science waarin de natuurwetenschappen een centrale rolspelen. “Via een op te richten Graduate School of Science kan onderwijs worden versterkt, dure labfaciliteiten optimaal worden gedeeld, en kunnen inhoudelijke keuzes worden afgestemd.”

De overkoepelende ‘Graduate School’ bouwt verder op eerdere samenwerkingsverbanden tussen de drie instellingen én is multidisciplinair. De plannen van Leiden, Delft en Erasmus zijn gemaakt in lijn met de Horizon 2020 én het topsectorenbeleid. De topteams pleitten eerder al voor een nieuw type bèta om te voldoen aan de vraag naar bèta-werknemers. Ook PBT-voorzitter Jeroen van der Veer sprak in september bij de opening van het academisch jaar in Leiden al de wens uit dat de topteams tot een speciale Human Capital Agenda voor de bèta-techniek zouden komen.

In de nota wordt tevens benadrukt dat er ook op bachelorniveau reeds sprake is van samenwerking en waar deze versterkt kan worden om “het onderwijs, toegankelijker en aantrekkelijker te maken.Uitgangspunten hierbij zijn een onverminderd breed aanbod van bacheloropleidingen.” Dat betekent ook dat “opleidingen die te klein zijn om optimale kritische expertise te kunnen garanderen” samengevoegd zullen worden.

Hoewel de nota benadrukt een toevoeging te zijn aan de individuele profileringsplannen en er over fusie ook nadrukkelijk niet gesproken wordt, zijn er veel bewegingen die duiden op het gezamenlijk organiseren. van onderwijs – bachelor en master – en onderzoeksfaciliteiten.

Werkgeversvoorman Bernard Wientjes merkte eind vorige week al op dat fusie of samenwerking essentieel is om de positie van deNederlandse kennissector te versterken. “De universiteiten kijken anders naar hun omgeving. Ze zien dat ze samen moeten werken om een toppositie te bereiken en te behouden. Wij juichen dat toe. Je ziet dat in Amsterdam bij de VU en de UvA, je ziet het ook elders in deRandstad bij Leiden en haar partners. Voor allemaal geldt: keuzesmaken dat moet.”

De notitie ‘Meer Waarde’ leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK