Studieschuld in beeld

Nieuws | de redactie
13 maart 2012 | Moody's waarschuwde al: studieschulden zijn de volgende financiële 'bubble'. Het ISO maakt die aanschouwelijk met een heuse schuldenteller. "Deze moet in het Catshuis bij de huidige onderhandelingen aan de wand hangen, dan dringt het hopelijk door."

ISO-voorzitter Sebastiaan Hameleers zegt tegenScienceGuide over ‘zijn’ onlineteller – een coproductie met de TU Delft en het MHP – dat dezeniet voor niets juist nu zo zichtbaar en indringend moet wordengemaakt. “Het eenzijdig verhogen van de rekening voor studenten kanzo niet langer doorgaan. Deze opeenstapeling van kostenstijgendemaatregelen verhoogt de schuld van deze en komende jonge generatiesenorm en is een direct gevaar voor de toegankelijkheid van hetonderwijs.”

Starters in de min

Met deze teller willen de organisaties de oplopendestudieschuld van de studenten letterlijk en feitelijk zichtbaarmaken. Die schuld is de afgelopen jaren enorm toegenomen en denieuwe maatregelen van het kabinet zullen destudieschulden nog fors verder doen rijzen.

“De gevolgen voor studenten bij hun verdere carrière zijn groot.Dit betekent dat de groep starters straks moeilijker aan eenhuis kan komen en hun koopkracht afneemt. Dat heeft gevolgen voorde economie en dus voor de samenleving. Deze teller ‘Wiebetaalt de rekening?’ moet in het Catshuis bij de huidigeonderhandelingen aan de wand hangen, dan dringt het hopelijkdoor.” 

Het volgende Hellas

Het beeld van de ontwikkeling in de USA en het UK is voor onsland instructief. “How do students afford college? They borrow, andfor the first time in our history, total student loan debt isgreater than total credit card debt. The college graduate beginspost-college life with an average debt of $24,000,” analyseerde recent de denktank Demos in ‘The State ofYoung America‘. 

De waarschuwingen van Moody’s zijn minstens zoindringend op dit terrein. Deze kredietbeoordelaar voorspeltnu al dat de markt voor studentenleningen in de USA het volgendeGriekenland wordt. ‘Christian deRitis, director at Moody’sAnalytics, published a report forecasting a dire future for studentloans. Numbers indicated that the student debt market could be thenext financial bubble to bust.

“The long-run outlook for student lending and borrowers remainsworrisome… There is increasing concern that many students may begetting their loans for the wrong reasons, or that borrowers – andlenders – have unrealistic expectations of borrowers’ futureearnings.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK