Topsectoren sterk naar Europa

Nieuws | de redactie
15 maart 2012 | OCW en EL&I vallen de AWT bij. Hun topsectorenbeleid moeten zij inderdaad afstemmen op de Europese R&D-strategie. En het MKB moet veel meer meedoen. Kennisbenutting en innovatie met wereldwijde blik staan centraal.

In een brief aan de Tweede Kamer reageren de ministeries van OCWen EL&I op het AWT-advies ‘Scherp aan de wind‘. Daarin tonen zij zichbereid de Europese agenda op het gebied van kennisinvesteringenserieus te nemen, maar daarin ook een belangrijke rol te zien voorhet MKB. “Om innovatie te bevorderen acht het kabinet het vanbelang dat de bedrijfsdeelname, in het bijzonder MKB, aan Horizon2020 bevorderd wordt.”

Sterkere focus op EU-visie

“Het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken gaat volgenshet kabinet samen met versterking van de concurrentiekracht,” zostellen de ministeries. Zij steunen een sterkere focus op Horizon2020. Op verzoek van de topsector High Tech is daarom geldvrijgemaakt voor het cofinancieren van Joint Technology Initiativesin 2013.

Om Nederland ‘scherp aan de wind’ te houden kwam de raadmet een reeks aanbevelingen. Zo zouden EuropeseStructuurfondsen maximaal benut moeten worden om topregio’s alsWageningen en Eindhoven te versterken, moeten co-financieringsfonds(bedrijfs)deelname aan Europese programma’s in de toekomstgaranderen en stimuleren en kunnen de programma’s van de EuropeanResearch Council en NWO meer complementair worden.

Twee vliegen in één klap

“Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van deEuropese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigenpositie denken,” schreef de AWT. Nederland moet zijn eigensterktes, zoals de topsectoren, goed op de Europese kaart zetten,om twee vliegen in één klap te slaan. Allereerst versterktNederland daarmee de positie van de eigen sterke sectoren.Daarnaast zullen andere lidstaten profiteren van onze kennis eninnovaties, waardoor de Europese positie verbetert.

Voor 2014 en verder wil het kabinet zich op dit moment nogniet laten vastleggen op de omvang van nieuwe investeringen. “Deomvang hangt af van de toekomstige ambities van Nederlandsebedrijven en kennisinstellingen en de vormgeving van toekomstigeEuropese programma’s onder Horizon 2020. Het kabinet zal hier overin nauw contact blijven met de topsectoren.”

U leest de volledige reactie op het AWT-advies hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK