Tulpen en TU’s

Nieuws | de redactie
23 maart 2012 | Nederland heeft al veel handels- en samenwerkingsrelaties met China. “Er valt nog heel veel winst te behalen door dit beter op elkaar af te stemmen,” stelt AWT-voorzitter Jan Anthonie Bruijn. Een nieuw China-platform moet de samenwerking versterken en Nederland op de kaart zetten.

“Duizenden Nederlandse bedrijven, alle universiteiten, alletechnologische instituten, alle provincies, gemeenten hebbenactieve samenwerkingsrelaties met China,” vertelt Jan AnthonieBruijn. Zijn AWT pleit daarom voor een China-platform dat dezesamenwerkingen gaat structureren en de aanwezige kennis enervaringen beter gaat delen. “Zo komt kennis over China vooriedereen beschikbaar en wordt de samenwerking met Chinesecounterparts effectiever.”

Nederland niet alleen voetbal, tulpen enkaas

Om ook in China bekend te staan als kennisland moet er zoschrijft het AWT-advies ‘De Chinese Handschoen’ een duidelijkeNederlandse strategie komen om Nederland in China als kennisland opde kaart te zetten. Jan Anthonie Bruin: “We moeten zorgen datNederland niet alleen bekend staat om voetbal, tulpen en kaas, maarook om zijn kennis en innovatie. Tulpen én TU’s dus.”

 Volgens de AWT moet de overheid het beleid voorsamenwerking met China intensiveren en daarbij maatwerk bieden.Topbedrijven als Philips en DSM hebben al een goede positie inChina. Voor hen moet de overheid standby zijn om – waar nodig -gesprekspartner te zijn voor Chinese gezagsdragers.

Overheid moet kenniswerkers steunen

Kansrijke bedrijven die nog geen positie in China hebben zijngebaat bij gerichte actieve begeleiding die hun kansen in Chinavergroot. Kenniswerkers, hoogleraren, studenten die naar China gaanom kennis uit te wisselen verdienen waardering en steun van deoverheid. Zij bouwen aan netwerken die voor het Nederlandsebedrijfsleven van groot belang zijn.

De AWT pleit er tenslotte voor dat de Nederlandse overheidblijft investeren in de eigen kennisbasis. Van belang daarbij isdat Nederlandse kennis is ingebed in een omgeving waarinuniversiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven gezamenlijkwerken aan innovatie. Dat is de beste manier om te garanderen datNederland een aantrekkelijk onderzoeksland blijft en dat R&Dactiviteiten niet verplaatst worden naar China.

U leest het volledige rapport van de AWT hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK