Verkeerde vrienden verbied je niet

Nieuws | de redactie
28 maart 2012 | Foute vriendjes? Voor adolescenten zijn deze verboden vruchten gevaarlijk en onweerstaanbaar. Volgens jongerenonderzoeker Loes Keijsers (UU) werkt een omgangsverbod door ouders dan ook averechts. “Je kind zal juist nog vaker criminele vrienden opzoeken.” Waarom toch?

In een artikel dat zij deze week in het Amerikaanse tijdschriftChild Development publiceert, laat Keijsers zien datjongeren tijdens de adolescentie geneigd zijn zich af te sluitenvan hun ouders en meer op zoek te gaan naar leeftijdgenoten. In dieperiode is de kans op aanraking met vandalisme en winkeldiefstalgroter, wanneer de jongere veelal optrekt met delinquenteleeftijdsgenoten.

Delinquentie als trigger

Keijsers en haar collega’s ondervroegen voor hun onderzoek 497Nederlandse jongeren en hun vrienden en ouders.  Dezedeelnemers werden elk jaar, over een periode van drie jaar,ondervraagd. Daaruit bleek onder andere dat bijna driekwart van deadolescenten in die drie jaar wel eens delinquent gedrag vertoonde.De top drie van delinquent gedrag onder deze jongeren bestaat uitvandalisme op school, graffiti en winkeldiefstal.

Omdat Keijsers ook de ouders in het onderzoek opnam, kon ze zienwelk effect een ouderlijk verbod op omgang met bepaalde vriendenheeft. Uit de cijfers van het onderzoek blijkt dat verbieden vanomgang met delinquente vrienden averechts werkt.

Werkt gewoon niet

Keijsers: “Kinderen bij wie vriendschappen met delinquentejongeren zijn verboden, hebben een jaar later juist meer criminelevriendjes. En daardoor vertonen deze kinderen zelf ook vakercrimineel gedrag.”

De Utrechtse jongerenonderzoeker adviseert ouders dan ook omvooral het gesprek met hun kinderen aan te gaan: “Communicatie isin dezen erg belangrijk: praat met de kinderen over verkeerdevrienden.” En wat je als ouder ook doet: verbied vriendschappenniet. Dat werkt simpelweg niet. “Je bereikt er enkel hettegenovergestelde mee: je kind zal juist nog vaker criminelevrienden opzoeken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK