Vragen over langstudeerboete

Nieuws | de redactie
29 maart 2012 | HO-woordvoerder Jadnanansing (PvdA) heeft het kabinet gevraagd naar de betekenis van het Seor-onderzoek (EUR) in opdracht van OCW over de langstudeerboete en de impact daarvan op het LLL voor leraren en docenten in spe.

 Vragenvan het lid Jadnanansing (PvdA) aan de staatssecretaris vanOnderwijs, Cultuur en Wetenschap over deeffecten van de langstudeerdersboete op leraren die willendoorstuderen.

1.     Bent ubekend met het bericht ‘Langstudeerboete nekt leraar in spé’ op ScienceGuide ?

2.     Hoeveelleraren zullen niet (verder) studeren door de drempel die wordtopgeworpen door de langstudeerdersboete?

3.     Is eenafname in het aantal docenten met studeerambities volgens uwenselijk gezien het aankomend tekort aan leraren?

4.     Houdt urekening met deze ontwikkeling bij de uitvoering van de (EersteKamer-)motie Ganzevoort? Zo nee, waarom niet? Zo ja,hoe?

5.     Bent ubereid de regeling van de langstudeerdersboete in te trekken, danwel zodanig aan te passen dat lerarenopleidingen en hun studentener geen hinder van ondervinden? Zo nee, waarom niet?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK