Wie na Alexander?

Nieuws | de redactie
19 maart 2012 | Het hoger onderwijs moet weer leveren. Nu een nieuwe SER-voorzitter want elders in ‘de polder’ is men verdeeld en verlamd. De vakbonden vallen uiteen, de ‘bazen’ willen niet al te zeer domineren. Welke vrouw of man komt? Van Rooy (UU)?

Rinnooy Kan sprak zelf in Buitenhof een onmiskenbare voorkeuruit: een vrouw. Een ideale kandidaat van de mannelijke kunne is welbeschikbaar, maar politiek onmogelijk voor SZW-Minister Kamp. Endeze zal moeten beslissen.

CDA-man, kan dat nog?

Die man is oud CNV-voorzitter, oud-HBO-raad voorzitter en’aflopend’ Inholland-voorzitter Doekle Terpstra. Hij kent de SER, het bedrijfsleven,de polder en ‘het Haagse’ als weinig anderen. Hij is van het CDA,maar geen meeloper van Verhagen. Meer christelijk-sociaal van huisuit en toch voldoende pragmaticus.

Maar Kamp ziet de bui al hangen. Na de benoeming vanCDA-prominent Donner tot onderkoning, zou hij de VVD moeten meldendat de kleinste coalitiefractie opnieuw haar machtspositieuitbreidt: de PvdA’er Tjeenk Willink kreeg een CDA’er op zijn stoelen dan de D66’er Rinnooy Kan ook weer? Blijft de VVD zitten metalleen Jan Anthonie Bruijn bij de AWT als wezenlijkepositieverbetering?

Vervolgens moet Kamp afwegen hoe verheugd Geert Wilders met ditCDA-herstel aan de top van de polder zal zijn. Doekle Terpstra iseen naam die bij hem en zijn aanhang slechts met kokhalzen kan worden uitgesproken na diens’Benoemen en Bouwen’-initiatief ’tegen de verWildering van desamenleving’. Ook Cees Veerman zal om deze reden snel afvallen.

Geri? Louise? Yvonne? Sybilla?

Door een vrouw te benoemen ontkomt Kamp hieraan. De VVD heeftdaar enkele uitstekende mensen bij als oud-minister Sybilla Dekker.Minder partijpolitiek zouden ook Louise Fresco of Geri Bonhof punten kunnen scoren.

Meest genoemd is nu al UU-voorzitter Yvonne van Rooy. Haar ervaring in bedrijfsleven, Europa, Den Haag ende kennissector is uitgebreid en als voormalig kroonlid van de SERheeft zij al de nodige heikele adviezen van ‘de polder’ aan hetkabinet tot een goed einde gebracht. Zowel het zeer kritischeHO-advies ’tegen Plasterk’ in 2008, als het net opgestelde adviesover LLL en deeltijdonderwijs dragen in hoge mate haarhandschrift. Zij kent het klappen van de zweep.

Voor de coalitie VVD-CDA is zij een ‘safe pair of hands’, datgeen al te negatieve houding heeft ingenomen tegen degedoogconstructie. Sterker nog, zij vormt binnen het CDA eenzinvolle verbindingspersoon tussen de groep rond Verhagen enkritische ‘mastodonten’ als Lubbers en zijn aanhang. Precies debindende kwaliteiten waarin een SER-voorzitter moeten wetenuit te blinken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK