Wientjes: juist nu onderwijs ontzien

Nieuws | de redactie
2 maart 2012 | Werkgeversvoorman Bernard Wientjes wil alles op alles zetten om de groei snel te herstellen. Dat is het slimme saneren volgens hem. “Dan moet je afblijven van de groeimotoren. Kom niet aan onderwijs, onderzoek, wetenschap, de topsectoren.”

Bij het 3TU-jubileum waren twee onderwerpen het gesprek van dedag: Leo Kouwenhoven en de CPB-prognoses. UT-voorzitterAnne Flierman sprak het vermoeden uit dat 1 maart weleens als de’Leo Kouwenhoven’-dag de historie in zou gaan. Ondanks hetfeestelijk jubileum van de drie universiteiten. VNO-NCW-voorzitterWientjes sprak niettemin vooral over hoe onze economie nu geredmoet worden.

Let ook op positieve signalen 

Hij erkende zonder omhalen de zeer ernstige situatie die uit deprognoses spreekt. Het kabinet zal daarom doordacht, met vooral deblik op de langere termijn moeten saneren. “Maar let ook op depositieve signalen, die nog vrij onverwacht in deze cijfers naarvoren zijn gekomen. Daar moet je zo snel mogelijk bijaanhaken.”

Wientjes wees op het aanzienlijke herstel van de wereldhandeldat zich al in de tweede helft van 2012 en in 2013 zal aandienen.Nederland moet hier maximaal profijt van trekken. “De groei kan zoook weer snel omhoog en dat is het beste om de tekorten in hoogtempo te reduceren. We moeten met het beleid daarom nu inzetten ophet snel bereiken van zo’n 2% groei van de economie.”

Volgens Wientjes moet het kabinet daarom alles doen om “degroeimotoren van ons land” waar mogelijk impulsen te geven. Nu gaansnijden in de kennisinvesteringen vindt hij daarom volstrektverkeerd. “De groeimotoren van onze economie daar moet je vanafblijven. Kom als kabinet juist nu niet aan onderwijs, aanonderzoek en wetenschap, de topsectoren, de universiteiten. Hierzal ik voor vechten dat dit in het Catshuis de komende weken ook zogehoord zal worden.”

Kennissector eigen taboes doorbreken

Wientjes wil dat ook de kennissector zelf vanuit dezementaliteit zich richt op kabinet en samenleving. Daarin moet meneigen taboes durven overwinnen. Hij herinnerde eraan dat hij vijfjaar geleden bij de vorming van de 3TU had gepleit voor een veelgedurfdere aanpak, fusie tot één TU Nederland. “Men was boos opmij, vandaag hoorde ik weer ‘geen fusie!'”

“Maar ik heb maar één doel voor ogen. Wij moeten als land opterreinen als die van de 3TU echt tot de wereldtop behoren. Dat kanook en als fusie daarvoor nodig is, voor bijvoorbeeld de rankingsen de topnetwerken in de wereld, dan ben ik voor fusie. De 3TU doethet best goed, maar toch… In die rankings op wereldschaal kan hetecht nog steeds beter. Dat zie je aan de cijfers over degezamenlijke publicaties van TU’s met bedrijven. Daar scoort onsland zeer hoog en de uitstraling daarvan is zeer belangrijk.”

Wientjes wees erop dat deze manier van denken ook elders in hetWO doordringt, tot zijn genoegen. “De universiteiten kijken andersnaar hun omgeving. Ze zien dat ze samen moeten werken om eentoppositie te bereiken en te behouden. Wij juichen dat toe. Je zietdat in Amsterdam bij de VU en de UvA, je ziet het ook elders in deRandstad bij Leiden en haar partners. Voor allemaal geldt: keuzesmaken dat moet.” 

Jos, doe nou maar mee

Over de investeringen was Wientjes helder. Hij wil dat het WOvolop en enthousiast meedoet in de topsectoren. NWO raadt hij aandat ook te doen, al was het maar om bezuinigingen op andere postente voorkomen en om die topsectoren op peil te houden. “Jos doe noumaar mee, dan gaat er misschien nog het minste af,” zei hij plagenddreigend tegen NWO-voorman Engelen.

Positiever is de insteek op andere terreinen. Zo prees Wientjeshoe de provincies nu bereid zijn hun aanzienlijke middelen uit deregionale en structuurfondsen van de EU primair in te zetten vooracties vanuit de topsectoren. Ook hun vermogens uit de verkoop vande energiesector kunnen zij zo veel productiever maken. Wientjeswees op Limburg en de Universiteit Maastricht. Die met Chemelot en dergelijke grote projecten latenzien hoe het kan en moet. “Daar weten ze wél wat je met zulkemiddelen voor goeds kunt doen.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK